EL tarbija nõustamiskeskus soovitab reisida teadlike tarbijatena

EL tarbija nõustamiskeskus kutsub tarbijaid üles suve- ja puhkusekuudel aktiivselt kasutama Euroopa Liidu siseturul pakutavaid kaupu ja teenuseid. EL õigus tagab tarbijatele ühesuguse miinimumkaitse, hoolimata sellest, kus liikmesriigis oste sooritada.

Algavatel suvekuudel reistakse tavapärasest rohkem ning Eesti tarbijate, kui täieõiguslike Euroopa Liidu kodanike ees on avatud kogu EL siseturg. Siseturul pakutav lai valik ning kaupade ja teenuste vaba liikumine soodustab järjest enam teistest liikmesriikidest ostude sooritamist.

Selleks, et tarbijad tunneksid ennast ka teistes liikmesriikides oste sooritades kindlalt ning teaksid, mida probleemide ja ebaõnnestunud ostude korral ette võtta ning kuhu pöörduda, on oluline teada peamisi tarbija õigusi. Vastavat teavet oma õiguste kohta saab nt Tarbijakaitseameti juurde loodud spetsiaalsest EL tarbija nõustamiskeskust.

Tarbijate õigusi kaitsevad ülepiiriliste ostudega seotud küsimustes spetsiaalsed tarbijakaitsekeskused üle terve Euroopa, moodustades seeläbi koostöövõrgustiku European Consumer Centre Network.

Peamised reeglid, mida teistest EL liimesriikidest kaupu ostes silmas pidada on lihtsad:

Tundke reisil olles huvi ka oma õiguste vastu lennureisijatena, sest Euroopa Liit on töötanud välja rea õigusi, et tagada lennureisijate õiglane kohtlemine. Ühtsed õigused kehtivad nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste regulaar- ja tšarterlendude puhul ning hoolimata sellest, millise liikmesriigi lennuettevõtja teenuseid te kasutate.