Euroopa kohtu lahendid

Euroopa Kohtu otsused, millest võib tarbijatele olla abi kauplejale piiriülese kaebuse esitamisel: