Euroopa Liidus esineb kaupade ja teenuste müügil tarbija elukohast tingitud diskrimineerimist

Kas olete tarbijana kogenud, et Teil ei võimaldata osta kaupu või teenuseid, seoses sellega, kust Te pärit olete? Või olete märganud, et Teile on kehtestatud kõrgemad hinnad kui teises riigis elavatele tarbijatele? Täna, 29. novembril 2013 avaldatakse Euroopa tarbijakaitsekeskuste (European Consumer Centres Network (ECC-Net)) poolt läbi viidud uuringu raport, mille kohaselt kogevad tarbijad sageli piiranguid, kui nad soovivad osta teenuseid või kaupu teistest liikmesriikidest. Diskrimineerimise põhjuseks on enamasti tarbijate elukoht.

Avaldatud uuringus “Enhanced Consumer Protection – the Services Directive 2006/123/EC” analüüsiti tarbijate poolt esitatud kaebusi viimase kolme aasta jooksul ning vaadeldi tarbijate poolt kirjeldatud takistusi teenuste tarbimisel teises riigis asuvalt kauplejalt.

Euroopa Liidus alates 2009. aastast kehtiv teenuste direktiiv keelab kauplejatel kohaldada diskrimineerivaid nõudeid tarbijatele nende kodakondsuse või elukoha tõttu. Seega ei peaks tarbijad Euroopa Liidu siseturul oste sooritades enda pärituolust tulenevalt takistusi kogema, paraku nähtub tarbijakaebustest, et vastav probleem eksisteerib jätkuvalt.

Huvitavaid uuringus sisalduvaid järeldusi:

Näited tarbija kaebustest

Kaks Itaallast broneerisid endale majutuse Itaalias asuvasse hotelli, kasutades selleks Austria reisimüüjat. Hotelli saabudes paluti tarbijatel maksta täiendavalt 400 eurot. Nii hotell kui ka reisimüüja selgitasid tarbijatele, et vastavalt teenuse kasutamise tingimustele tuleb itaallastel maksta lisatasu, et neile laieneks hotelli poolt pakutavad mugavusteenused.

Iirimaa tarbija broneeris endale Interneti vahendusel rendiauto, mille pidi kätte saama Suurbritannias. Auto kättesaamisel selgus, et tarbija peab tasuma lisaks rendimaksumusele ka deposiiti 500 £ ulatuses, kuivõrd tema juhiluba ei ole välja antud Inglismaal.

Suurbritannia elanik soovis osta paari saapaid e-kaubamajast ning avastas ettevõtte kodulehelt, et sama ettevõtte Suurbritannia filiaal müüb saapaid 40£ kallimalt, kui Saksamaa asuv pood. Tarbija otsustas seejärel sooritada ostu Saksa veebilehelt, kuid kaupleja keeldus tarbijale saapaid müümast, põhjendades seda ebaausa hinnaeelisena tarbija kasuks.

Malta tarbija soovis osta spordijalatseid Saksamaa kauplejalt. Kaupleja koduleheküljel oli märgitud, et kauba kohaletoimetamine on kõikidesse riikidesse tasuta, väljaarvatud Maltale, makstes 50 eurot.

Lisainfo:Kristina Vaksmaa
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Tarbijakaitseamet
Kristina.vaksmaa@consumer.ee;
5101729

TAUSTAINFO: ECC-võrgustik ehk Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik omab keskuseid kõikides liikmesriikides, lisaks ka Norras ja Islandil. Võrgustiku keskused lahendavad tarbijaprobleeme, mis on seotud kaupade ja teenuste ostmisega teistest liikmesriikidest. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon ning Eestis tegutseb vastav keskus tarbijakaitseameti koosseisus. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.