Lennureisijate õigused Islandi vulkaanipurske tõttu tühistatud lendude korral

14.04.2010

Seoses Islandi vulkaanipurske järgselt õhus leviva tuhapilvega, on Euroopas mitmed lennuväljad suletud ning lennud tühistatud.

Euroopa Komisjoni transpordivoliniku Siim Kallase sõnul on kahtlemata tegemist erakorralise asjaoluna, kuid vaatamata sellele ei tohiks lennuvedajad unustada oma kohustusi reisijate ees, keda lendude tühistamised puudutavad.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr 261/2004, on reisijatel, kelle lennud on eelviidatud asjaolu tõttu tühistatud õigus:

Antud juhul ei ole reisijatel õigust rahalisele hüvitisele, sest määrus 261/2004 vabastab lennuvedajad kohustusest maksta kompensatsiooni juhul, kui lennu tühistamine on põhjustatud erakorralistest asjaoludest.

Allikas: Euroopa Komisjoni pressiteade - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/131&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en