Puhkus koos keeleõppega välismaal - Study Holidays Abroad

EL tarbija nõustamiskeskus soovitab keeleõppereise tellides olla tähelepanelik! Võimalikele probleemidele viitab teiste liikmesriikide statistika tarbijatelt laekuvate kaebuste osas.

Puhkuseaegne õppimine välismaal on küllaltki populaarne noorte (eriti üliõpilaste) hulgas, kes soovivad puhkuseperioodil välismaal viibides ühendada meeldivat kasulikuga ja vähendada lünki oma keeleoskuses. Täiendades oma sõnavara ja rääkides paremini külastatava riigi keeles, saavad nad ühtlasi võimaluse vabamalt suhelda kohalike noortega.

Tarbijate jaoks on tegemist tasulise teenusega, mida pakutakse nii noortele kui täiskasvanutele väga erineval tasemel. Enamasti pakutakse nii standardset kui ka intensiivkursust. Osavõtjate arv piirneb 15-ga, intensiivkursuse puhul ei tohiks see ületada 10-t. Tavakursus kestab 15/20/25 tundi (igaüks 45 või 60 minutit) nädalas, intensiivkursuse kestvuseks on enamasti 30 tundi nädalas.

Kõige sagedamini on keeleõppe teenuse pakkujaks kohalik perekond, kus õppijad saavad ka majutust. Enne kui seote puhkuse õppimisega, tutvuge tähelepanelikult teenuse pakkumistega ja võrrelge neid omavahel. Küsitlege omaealisi noori, kes on taolist teenust juba kasutanud. Eriti ettevaatlik tuleks olla alaealiste noorte saatmisega tundmatu perekonna juurde, neil peaks olema saatjaks kaasas mõni täiskasvanu.

Liiga suuri lootusi võõrkeele kiireks omandamiseks ei maksaks kellelgi pähe võtta, see võib tekitada hiljem ebameeldivaid olukordi. Minnes elama võõra perekonna juurde, tuleks valmis olla kohanemiseks selle perekonna elustiiliga ja ühtlasi kohaliku mõtteviisiga.

Järgnevalt mõningaid nõuandeid, mis aitavad vältida konflikte:

Kui õppereise korraldab mingi reisiagentuur, siis tuleks probleemide tekkimise korral pöörduda selle agentuuri kohaliku esindaja poole ja paluda abi tekkinud probleemide kiireks lahendamiseks. Kui kohapeal lahendust ei leita, võite peale kojujõudmist esitada õppereisi korraldajale kaebuse (kirjalikult, kirjeldades tekkinud probleemi ning pakkudes välja omapoolse lahendi). Kui õppereisi korraldaja vastus Teid ei rahulda, võite pöörduda avaldusega tarbijakaitseametnike poole.