Puhkuseklubidega seotud riskid

Viimastel aastatel on Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijakaitse pidanud üsna sageli tegelema vaidlusküsimustega, mis puudutavad Hispaanias massiliselt müüdavaid puhkuseklubide teenuseid.

Puhkuseklubidega seotud põhilised riskimomendid, mille suhtes tarbijakaitse soovitab olla ettevaatlik: