Puhkuseosakute ostmine

Tarbija, puutudes kokku puhkuseteenuste pakkumisega, peaks endale kõigepealt selgeks tegema, kas talle pakutakse puhkuseosakut, puhkuseklubi liikmelisust või mõnda muud puhkuseteenust. Puhkuseosaku puhul on iseloomulik, et see annab võimaluse vähemalt kolme aasta jooksul puhata teatud perioodil ühes kindlas kohas, sõlmides selleks ehitise ajutise kasutamise lepingu.

Mõnel juhul võib puhkuseosaku juurde kuuluda võimalus puhkusekohti vahetada, millest teenuse müüja peab ostjat tingimata teavitama. Kui vahetusvõimalust pakutakse, tuleks ostjal siiski täpsemalt selgitada, kas see laieneb ostetud puhkuseosakule ning millised tingimused ja lisakulutused vahetusega kaasnevad. Vahetuse võimalus sõltub enamasti sellest, kas esialgsel ja vahetuseks pakutaval puhkusekohal on oluline tasemete erinevus, kus need puhkusekohad asuvad ja kas ajaliselt on tegemist kõige aktiivsema puhkuste perioodiga või mitte.

Enne puhkuseosaku ostmist mõetle hoolikalt järele ja kalkuleeri, kas pakutavad teenused on väärt seda hinda, mida nende eest küsitakse. Arvestada tuleb veel kulutustega kohalesõiduks, samuti võivad peale esialgse sissemakse lisanduda majutuskoha kasutusmaks ja tasu lisateenuste eest, mis kipuvad aastate kestel märgatavalt kasvama. Kui vahetuse võimalust ei pakuta, siis ostate endale praktiliselt õiguse veeta puhkust mitu aastat järjest ühes ja samas kohas. Mõtle järele, kas sellist puhkust ikka tõesti soovid?

Praktika on näidanud, et puhkuseosakut ei tuleks osta investeeringu mõttes, mis säilitab oma väärtuse ja mida võib kasulikult edasi müüa. Vaatamata taolist kasumlikkust tõotavale reklaamile, on tihti esinenud juhtumeid, kus puhkuseosakut ei õnnestu üldse edasi müüa või vähemalt mitte samaväärse hinnaga, mida ostja esialgselt selle eest maksis.

Võib juhtuda, et mõned puhkuseosaku ostnud tarbijad müüvad ise oma nädalat edasi küllaltki soodsa hinnaga. Kui ostate puhkuseosaku eraisiku käest, siis tuleks meeles pidada, et kahe eraisiku omavahelisele tehingule ei laiene tarbijakaitse reeglid, millest võiks abi olla vaidlusküsimuste lahendamisel.

Tuleks olla ettevaatlik, kui Sulle uue osaku pakkumise juures müüja teatab , et vanale osakule on juba ostja olemas, kes on selle eest valmis maksma head hinda, kui Sa vaid kohe ostad ära uue osaku. Tegelikult seda vana osaku ostjat ei pruugi olla ja nii jääd rumalasse lõksu oma kahe puhkusekoha osakuga.

Kriitiliselt tuleks suhtuda müüja suuliselt antud lubadusse, et ostetud nädalast puhkuseosakut saab alati välja rentida, kui Sa ise seda ei kasuta. Selles ei ole enamasti mingit kindlust, kas konkreetse nädala jaoks leidub soovijat või mitte. Samuti ei tuleks osaku rahastamise plaane rajada eeldusele, et saate aja jooksul märkimisväärset tulu selle puhkusekoha väljarentimisest.

Igasuguste lepingute sõlmimisel nõua alati, et müüja suuliselt antud lubadused viiakse kirjalikult lepingusse sisse. Muidu võib juhtuda, et kui Sul hiljem tekib mingi vaidlusküsimus müüjaga, siis on raske tõestada, et ta üldse Sulle mingeid suulisi lubadusi andis.