Puhkusepakettide esitlused ja "loteriivõidud"

Puhkusepakettide müüjad püüavad sageli mitmesuguste trikkidega kokku saada potentsiaalset maksevõimelist klientuuri, kellele korraldatakse puhkusepakettide esitlusi ja üritatakse koheselt sõlmida müügilepinguid. Puhkusepakettide esitlusel on tavaline, et kohalolijatele pakutakse mingeid formulare, mille täitmine justkui ei kohusta neid millekski, kuid sellega nad avaldavad oma perekonnaseisu, vanuse, tulude taseme ja puhkuseharjumused. Sellise formulari abil valitakse välja teatud vanuses rikkamad perekonnad, kellele järgneval etapil suunatakse juba konkreetsed pakkumised.

Puhkusepakettide tutvustamise ja müügi elavdamise huvides on kasutatud mõnikord peibutisena tasuta tutvumisreisi mõnda lõunamaisesse puhkekeskusesse, millest osavõtjad saavad selle võimaluse loteriivõiduna. Klientide leidmiseks on kasutatud sageli küsitlusi, näiteks puhkusetavade kohta, milles osalemine tähendab ka osavõttu loteriist. Tavaliselt peale küsitluses osalemist saadetakse vastajatele koju teade, millega neid kutsutakse esitlusele, kus lubatakse võidud personaalselt kätte anda.

Praktika on näidanud, et puhkusepakettide esitlusel väljakuulutatud peavõitu õnnestub tarbijal üsna harva ilma probleemideta realiseerida. Sageli kaasneb sellega kohustus osta mingi puhkusepakett, mille hinnast osa “hüvitatakse” loteriivõiduna. Kui tarbija keeldub selle ostust, siis tavaliselt selgub, et mingit tasuta tutvumisreisi talle ei võimaldatagi. On esinenud ka juhtumeid, kus reklaamitud tasuta reis algab mingist teisest riigist, näiteks Inglismaalt, kuhu tarbijal tuleb kõigepealt omal kulul kohale reisida.

Tarbijal on soovitav olla ettevaatlik selliste "loteriivõitudega", kus ta peab ise kõigepealt lennureisi tellima ja piletid välja ostma, sest vaatamata lubadustele puhkekeskusesse kohalelend hiljem hüvitada, võib see ikkagi teatud põhjustel jääda tarbija enda kanda. Võib selguda, et kuskil formularil oli mingi lisatingimustega tekst trükitud väga väikselt, mis aga seadis teatud tingimuste täitmise eelduseks tarbija kulude tasumiseks. Kui need tingimused jäid tarbija poolt täitmata, siis on hiljem väga raske saada puhkuse pakkujalt mingit hüvitust tehtud kulutustele.

Ettevaatlik tuleks olla interneti kaudu pakutavate puhkusevõimalustega, eriti nendega, kus nõutakse käsiraha maksmist krediitkaardiga. Nende tutvustamisel kasutatakse tihti ilusaid trükimaterjale ja reklaampilte, kuid tarbija ei saa kätte teda huvitavat informatsiooni puhkekeskuse taseme ja võimaluste kohta. Sageli jääb selgusetuks, kas tarbija ikka saab puhata tema poolt soovitud kohas just sellel ajal, kui talle on töökohast puhkus lubatud. Kui selgub, et olete krediitkaardiga ette maksnud olematute teenuste eest, taotlege kiiresti makstud raha tagastamist krediitkaardi väljastanud firma kaudu.