Täna avaldatakse Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku 2010 aasta tegevusaruanne - abi sai 71 000 tarbijat üle Euroopa!

Kas Teil on olnud probleeme teisest riigist ostetud kaupade või teenustega, kas olete kokku puutunud lendude tühistamise või hilinemisega? Kui Teie ostud on sooritatud Euroopa Liidu riikidest või Norrast ja Islandilt, saate oma murega pöörduda Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku (European Consumer Centres’ Network – ECC-Net) poole. Võrgustik, mis on esindatud ka Eestis, pakkus 2010. aastal tasuta abi 71 000 tarbijale, mis on 15% võrra rohkem kui sellele eelnenud aastal. Iga kolmas tarbija pöördumine puudutas transporditeenuseid, peamiselt lennureisija õigusi. Enam kui pooled pöördumised puudutasid E-kaubandust, ehk veebipõhiseid oste.

Euroopa Liidu Tervise- ja tarbijakaitse volinik John Dalli lausus: “Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku on heaks näiteks sellest, kuidas Euroopa Liit pakub oma kodanikele lisaväärtusi, sest vaid riiklikest tarbijakaitseasutustest ei piisa, et lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Mul on väga hea meel, et järjest enam tarbijaid tunneb oma õigusi ning oskab oma probleemidele lahendusi otsida ".

Millised probleemid leidsid 2010. aastal lahenduse?

Näited edulugudest:

2010. aasta tegevusi kajastav aruanne sisaldab huvitavaid andmeid

Kuidas ECC-võrgustik saab tarbijaid aidata?

Võrgustik on esindatud kõikides liikmeriikides, sh ka Norras ja Islandil. Keskuste tegevust rahastavad kohalikud tarbijakaitseasutused ning Euroopa komisjon. Eestis tegutseb EL tarbija nõustamiskeskus Tarbijakaitseameti juures.
Keskuste ülesandeks on tarbijaid nõustada piiriülestes küsimustes ning lahendada ka konkreetseid ülepiirilisi kaebusi.

Allikas: Euroopa Komisjon, EL tarbija nõustamiskeskus.