Tarbijate õigused seoses Air Lituanica lendude tühistamisega

Air Lituanica teavitas 22. mail, et kõik Air Lituanica lennuplaanijärgsed lennud kõikidesse sihtkohtadesse on tühistatud. Lennuvedaja teavitab oma kodulehel, et ei suuda täita reisijate ees lepingulisi kohustusi ning teeb kõik endast oleneva, et asjaomased reisijad oleksid sellest minimaalselt puudutatud.

Lähtudes Air Lituanica veebileheküljel avaldatud informatsioonist, on leitud lendude osas järgnevad lahendused:

Kui reisijad ei nõustu pakutud asenduslennuga, sest väljalennu või kohalejõudmise aeg erineb algselt ostetust, on neil õigus pakutud lennust loobuda ning piletiraha tagasi saada.

Lisaks võib reisijatel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 261/2004 olla õigus hüvitisele summas 250‒600 eurot, olenevalt distantsi pikkusest, juhul kui lennu tühistamisest on teavitatud vähem kui 14 päeva enne kavandatud väljumisaega ning kui alternatiivse teekonna saabumis- ja väljumisajad ei ole sarnased algselt planeeritud lennu saabumis- ja väljumisajale (ajalised määratlused on toodud määruses).

Lennuvedaja ei pea maksma hüvitist juhul, kui ta suudab tõendada, et tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud. Antud hetkel ei ole selge, kas tegemist on erakorraliste asjaoludega või mitte.

Juhul, kui lennupilet osteti reisibüroo vahendusel, tuleb piletiraha tagastamise nõue (kuid mitte hüvitise nõue) esitada reisibüroole. Kui lennupilet osteti Air Lituanica veebileheküljelt, tuleb piletiraha tagastamise nõue esitada Air Lituanica-le (kaebus tuleb saata e-posti aadressile fly@airlituanica.com või läbi lennuvedaja veebilehe). Kui pileti eest tasuti krediitkaardiga, siis võib pöörduda panga poole. Määrusejärgse hüvitise nõudes tuleb pöörduda otse lennuvedaja poole.

Lisamaterjalid: