15. märtsil tähistatakse rahvusvahelist tarbija õiguste päeva!


USA president J.F. Kennedy deklareeris esmakordselt avalikult tarbija põhiõigused 15. märtsil 1962. aastal ning seda päeva tähistatakse tarbija õiguste päevana. Päeva eesmärk on juhtida tavalisest enam tähelepanu tarbija õigustele nii tarbijate endi kui ka ettevõtjate seas.

USA presidendi poolt deklareeritud tarbija õigused võeti aluseks ÜRO tarbijakaitsejuhiste väljatöötamisel ja sellel omakorda põhinevad ka Eesti tarbijakaitseseaduses § 3 sätestatud tarbija põhiõigused:

1) nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning mille omamine ja kasutamine ei ole keelatud;
2) saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
3) saada tarbijaõigus- ja tarbimisalast teavet;
4) saada nõu ja abi, kui tema õigusi on rikutud;
5) nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
6) taotleda oma huvide arvestamist ning olla oma ühingute ja liitude kaudu esindatud tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel.

Käesoleval aastal pöörab EL tarbija nõustamiskeskus koos Tarbijakaitseametiga tarbija õiguste päeva raames erilist tähelepanu tarbijahariduse tähtsusele ning koolinoorte teadlikkuse tõstmisele.