Asepresident Kallas käivitab uue reisijaõiguste teabekampaania

Euroopa Komisjoni pressiteade:

Esimest korda kaitsevad miljoneid sel suvel ELis lennuki, rongi, laeva või bussiga reisivaid puhkajaid põhjalikud reisijaõigused. Uurimus näitab siiski, et kaks kolmandikku reisijatest ei tea oma õigusi. Seepärast algatab komisjon uue kampaania, et anda sel suvel puhkuseks valmistuvatele inimestele teavet reisijaõiguste ja nende kasutamise kohta.

Esimesed üritused toimuvad 25.–28. juunil Brüsselis, Ateenas (Piraeuse sadam) ja Sofias. Lisaks korraldatakse Varssavis reisijaõigusi tutvustav teabepäev.

Liikuvuse- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Miljonid eurooplased on välja teeninud õiguse minna puhkusele. Enamik neist reisivad ilma probleemideta, kuid mõnikord ei laabu kõik plaanide kohaselt. Sel suvel saavad puhkajad esimest korda rahuliku südamega kõikjal Euroopas reisida, olgu siis Londonist Lissaboni või Ljubljanasse, teades, et neid kaitsevad ELi reisijaõigused, olenemata sellest, kuhu ja kuidas nad reisivad. Kuid reisijad peaksid oma õigusi nende kasutamiseks teadma. Selle kampaania abil saavad nad kogu vajaliku teabe.”

Kampaania käivitamine
Uue kaks aastat kestva kampaania käigus riputatakse pilkupüüdvad plakatid Euroopa lennu- bussi- ja raudteejaamadesse ning sadamatesse. Teavet saab kõikides ELi keeltes ka teabelehtedelt ja Internetist. Uus kampaania põhineb varasemal kampaanial ja keskendub eelkõige teadlikkuse tõstmisele veetransporti kasutavate reisijate ja bussireisijate uutest õigustest.

Asepresident Kallas käivitab uue kampaania ametlikult Brüsselis Zuid/Midi raudteejaamas 26. juunil kl 15:00 Euroopa tarbijakeskuse stendi juures, mis asub sisereiside infopunkti Domestics vastas. Seejärel toimub sidusrühmade ja ajakirjanike kohtumine saalis Salon de District (terminal 22). Reisijad saavad päeva jooksul osaleda lühikeses viktoriinis ja võita meeneid.

Kampaania käivitamisnädala ajal esinevad olulised isikud veel järgmises kolmes Euroopa linnas.

  • Ateenas Piraeuse sadama terminalis esineb neljapäeval, 27. juunil kl 12–14 Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi direktor Fotis Karamitsos.
  • Sofia bussijaamas toimub üritus reedel 28. juunil kl 10–15.
  • Varssavis toimub koostöös Euroopa tarbijakeskusega lennureisijate õigusi tutvustav avalik üritus reedel 28. juunil kl 10–16 ja pressikonverents kl 11–13.

Miks uus kampaania?

  1. 59% ELi lennureisijatest ei tea, millised on nende õigused reisi ajal, 34% on oma õigustest teadlikud ja 7% ei tea, et neil on sellised õigused[2]..
  2. 66% ELi kodanikest ei tea ostetud reisipiletiga kaasnevaid lepingutingimusi, 34% teab neid[3]..
  3. Üks kuuest eurooplasest kannatab puude all. Peale selle suurendab Euroopa elanikkonna vananemine puude või piiratud liikumisvõime tõttu eriabi vajavate reisijate hulka. Üks tarbijaõigusi käsitlevate õigusaktide eesmärkidest on pakkuda puudega või piiratud liikumisvõimega inimestele samu reisimisvõimalusi nagu on teistel inimestel.
  4. Euroopa Liit on nüüd maailmas esimene piirkond, kus kõik reisijaõigused kehtivad kõikide transpordiliikide, s.t nii lennu-, rongi-, vee- kui ka bussitranspordi puhul. Inimesed peaksid paremini teadma oma õigusi, mis neil on tänu ELi õigusaktidele.

Kust saab reisijaõiguste kohta teavet?

Kampaaniale on loodud veebisait, kust leiab teavet kõikide transpordiliikide kohta ja mis on tõlgitud kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse.

Kampaania videod ja plakatid: .http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/32-campaign.html

Lisateave: http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm.

Komisjoni veebisait: Teie reisijaõigused on käepärast.

Loodud on ka mobiilirakendus, mis hõlmab kõiki transpordiliike ja on saadaval neljale mobiiliplatvormile: Apple iPhone ja iPad, Google Android, RIM Blackberry ja Microsoft Windows Phone 7. Rakendus on saadaval 22s ELi ametlikus keeles. Iga võimaliku probleemi korral annab rakendus selgitusi reisijaõiguste kohta ja kaebuse esitamiseks vajalikud andmed.

Laadige alla reisijaõiguste rakendus teile sobiva mobiiliplatvormi jaoks.

MEMO/13/608