Avalda arvamust! Avalik konsultatsioon: tarbijakaitsealase koostöö määruse läbivaatamine

Selles konsultatsioonis võivad osaleda kõik, kes on huvitatud piiriülesest tarbijaõiguste jõustamisest ühtsel turul (st liikmesriikide tarbijakaitsepoliitika osakonnad, täitevametnikud, pädevad asutused, turge reguleerivad asutused, tarbijad ja tarbijaorganisatsioonid, ettevõtjad ja nende ühendused, rahvusvahelised tarbijaõiguste jõustamisega tegelevad organisatsioonid, akadeemilised ringkonnad). Konsultatsioon on avatud alates 11.10.2013 kuni 31.01.2014.

EL on töötanud välja tarbijate majandushuve käsitlevad kindlad eeskirjad, et tagada ettevõtjatele ja tarbijatele võrdsed tingimused ühtsel turul. Loodud on tarbijakaitsealase koostöö võrgustik eesmärgiga võimaldada riiklikel täitevasutustel teha tihedamat koostööd, et tagada nende eeskirjade järgimine ja lahendada piiriülesed rikkumisjuhtumid.

Määruse jõustumisest on möödunud rohkem kui viis aastat ning on aeg vaadata läbi selle toimimine, et hinnata, kas määrus täidab oma eesmärke või tuleks seda karmistada ning kuidas seda peaks täiustama. Läbivaatamise põhjal koostab komisjon aruande tarbijakaitsealase koostöö määruse toimimise kohta ning esitab 2014. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule ülevaate vajalikest meetmetest.

Veebipõhise küsimustiku avamiseks klõpsake siin.

Lisateaveet leiate siin.