E-kaubandus on endiselt üheks peamiseks piiriüleste tarbijakaebuste põhjuseks

Jätkuvalt põhjustab e-kaubandus tarbijatele probleeme, selgub täna Brüsselis avaldatavast uuringust, millega kaardistati ning analüüsiti internetiostudega seotud tarbijakaebusi üle Euroopa. Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustiku European Consumer Centres Network (ECC-NET)* läbiviidud uuringust selgub, et üle Euroopa laekus nii 2010. aastal kui 2011. aastal piiriüleseid e-oste puudutavaid kaebusi üle 30 000.

Peamiseks probleemiks on, et makstud ning tellitud kaubad ei jõua tarbijani, tellitud kaubad on puuduliku kvaliteediga või ei vasta kättesaadud tooted tellitule. Ka Eesti tarbijate poolt esitatud piiriüleste kaebuste hulgas on enim probleeme just internetikaubandusega. 2012. aastal on Eesti tarbijatelt laekunud 150 kirjalikku abipalvet seoses teise riigi e-kauplejalt sooritatud ostudega.

Tarbijakaebusi analüüsides jääb silma ka asjaolu, et e-kaubandusega tegelevad ettevõtted ei täida alati seadusest tulenevaid kohustusi, mis vastaval tegevusalal kehtivad. Näiteks ei ole alati tagatud tarbija õigus tellitud kaubast teatud aja jooksul loobuda ning saada makstud raha tagasi. Uuringu andmetel põhjustab vaidlusi ning tarbijates pettumust ka kauplejate soovimatus müüja kaupu teatud Euroopa Liidu riikidesse, samuti „liba e-kaubamajad“ ning võltsitud toodete müük.

Samas saab tõdeda, et hoolimata antud sektoris varitsevatest ohtudest ning esinevatest probleemidest, kasvab e-ostude tegemise osakaal tarbijate seas märgatavalt. Täna avaldatud uuring sisaldab muuhulgas näpunäiteid nii e-kauplejatele kui ka tarbijatele, neist peamised on:

- tee alati kindlaks kellega sa tehingu sõlmid;
- jälgi, et kasutad turvalisi makseviise;
- oska ära tunda pettust ning libapakkumisi;
- teadvusta endale enne tehingu sõlmimist nii seadusjärgseid õigusi kui ka kohustusi .

Uuringu tulemuste sõnum e-kauplejatele on, et enne kui otsustatakse interneti teel kaupade müügi kasuks, tuleb põhjalikult tutvuda vastavat valdkonda reguleeriva seadusandlusega.

Uuringu inglisekeelse verisooniga saab tutvuta järgneva lingi vahendusel - http://www.consumer.ee/public/E-commerce_Report_2012.pdf.

Lisainfo:
Kristina Vaksmaa,
Tarbijakaitseameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Telefon: 5 101 729