E-kaubanduses esineb tõsiseid probleeme

Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik (European Consumer Centres Network ehk ECC-Net) viis läbi pea kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ning Norrat ja Islandi hõlmava uuringu E-kaubandusega seotud tarbijaprobleemidest. Käesoleva aasta juunis valminud uuringus osales ka Tarbijakaitseameti juures tegutsev EL tarbija nõustamiskeskus, kes on ühtlasi European Consumer Centres Network liige. Võrgustikku kuuluvad keskused lahendavad tarbijate piiriüleste ostudega seotud probleeme.

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada 2005. aastal Interneti-kaubanduses aset leidnud tarbija õiguste rikkumised, analüüsida tarbijate poolt esitatud kaebusi ning aidata seeläbi kaasa E-kaubandusturu korrastamisele ja tarbijate teadlikkuse tõstmisele.

Kokku laekus Euroopa tarbijakaitsevõrgustikule ECC-Net 2005. aastal seoses internetis sooritatud ostudega 1834 kaebust ning 1946 tarbija õigusi puudutavat päringut.

Uuringust selgus, et peamised probleemid Interneti-kaubanduses on seotud tellitud kaupade kohale toimetamisega (46% kaebuste koguarvust) ning sageli ei jõuagi tellitud ning makstud kaup tarbijani.

Teiseks sagedaseks probleemiks on interneti teel tellitud kauba kvaliteet ning asjaolu, et online-kaupmehed ei tunnista sageli oma seadusejärgseid kohustusi defektiga toode kas parandada, asendada või selle eest raha tarbijale tagastada. Pea kümnendik 2005. aastal Euroopa tarbijakaitsekeskustes lahendada olnud E-kaubandusega seotud piiriülestest kaebustest olid seotud online-kaubamajas esitatud eksitava hinnateabega. Lisaks puudutas ligikaudu kümnendik kaebustest ebaõiglasi lepingutingimusi ning sama suur hulk kaebusi oli seotud võimaliku tarbija petmisega kaupleja poolt.

Eestis on ülepiirilisi online-oste puudutavate kaebuste arv suhteliselt madal – 2005. aastal laekus Tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskusele kuus vastavasisulist pöördumist. Samas võib eeldada, et ülepiiriliste E-kaubandust puudutavate kaebuste arv kasvab sarnaselt teiste riikidega ka Eestis, eelkõige seoses rahvusvaheliste veebipõhiste ostukeskkondade tegevuse laienemisega ning interneti teel sooritatavate ostude populaarsuse kasvuga.

Uuring “The European Online Marketplace: Consumer Complaints 2005” on kättesaadav inglise keeles SIIT.

Lugupidamisega,
Kristina Vaksmaa
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja