ECC-võrgustiku projektid

Lisaks tarbijate nõustamisele ja kaebuste lahendamisele, on ECC-võrgustiku tegevusel oluline roll ka tarbijapoliitika kujundamisel Euroopa Liidus. Selleks, et saada ülevaadet, milliste probleemidega tarbijad igapäevaselt kokku puutuvad ning kas tarbijate võimalused erinevates liikmesriikides on samaväärsed, viivad ECC-keskused igal aastal läbi huvitavaid ühisprojekte. 

Kõik ühisprojektide raportid on kättesaadavad inglise keeles.