EL tarbija nõustamiskeskus soovitab reisida teadlike tarbijatena

EL tarbija nõustamiskeskus kutsub tarbijaid üles suve- ja puhkusekuudel aktiivselt kasutama Euroopa Liidu siseturul pakutavaid kaupu ja teenuseid. EL õigus tagab tarbijatele ühesuguse miinimumkaitse, hoolimata sellest, kus liikmesriigis oste sooritada.

Algavatel suvekuudel reistakse tavapärasest rohkem ning Eesti tarbijate, kui täieõiguslike Euroopa Liidu kodanike ees on avatud kogu EL siseturg. Siseturul pakutav lai valik ning kaupade ja teenuste vaba liikumine soodustab järjest enam teistest liikmesriikidest ostude sooritamist.

Selleks, et tarbijad tunneksid ennast ka teistes liikmesriikides oste sooritades kindlalt ning teaksid, mida probleemide ja ebaõnnestunud ostude korral ette võtta ning kuhu pöörduda, on oluline teada peamisi tarbija õigusi. Vastavat teavet oma õiguste kohta saab nt Tarbijakaitseameti juurde loodud spetsiaalsest EL tarbija nõustamiskeskust.

Tarbijate õigusi kaitsevad ülepiiriliste ostudega seotud küsimustes spetsiaalsed tarbijakaitsekeskused üle terve Euroopa, moodustades seeläbi koostöövõrgustiku European Consumer Centre Network.

Peamised reeglid, mida teistest EL liimesriikidest kaupu ostes silmas pidada on lihtsad:

  • Kui ostetud kaupade/teenustega ilmnevad probleemid, on esimeseks sammuks alati müüjaga ühendust võtta ning talle pretensioon esitada.
  • Kui müüja keeldub teie pretensiooni lahendamast või pakub teile mittesobivat lahendust, esitage oma nõudmised kirjalikult.
  • Oluline on meeles pidada, et kõikides liikmesriikide seadusandluses on kehtestatud miinimumnõuded, mis lubavad tarbijal müüjale kauba kvaliteedi osas pretensiooni esitada kahe aasta jooksul. Müüjatel ei ole õigust seda tähtaega omavoliliselt lühendada.
  • Pretensiooni esitamiseks tuleb alati alles hoida ostu tõendav dokument ehk ostutšekk.
  • Kui müüjaga ei õnnestu probleemi lahendada, ei tasu kunagi oma õigustest loobuda, vaid tuleks ühendust võtta tarbijakaitseametnikega.

Tundke reisil olles huvi ka oma õiguste vastu lennureisijatena, sest Euroopa Liit on töötanud välja rea õigusi, et tagada lennureisijate õiglane kohtlemine. Ühtsed õigused kehtivad nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste regulaar- ja tšarterlendude puhul ning hoolimata sellest, millise liikmesriigi lennuettevõtja teenuseid te kasutate.