Euroopa Liit peab oluliseks puhkuseosakuid puudutava regulatsiooni täiendamist

Kogu Euroopas on väga levinud ehitise ajutise kasutamise lepingud (samuti levinud nimega puhkuseosaku- või ajaosakulepingud), mis sõlmitakse selleks, et mitme aasta vältel, näiteks nädalaseks puhkuseks, kasutada kaunis kuurordis Hispaanias, Portugalis või mujal korterit, maja või majaosa. Rahvusvaheline termin ehitise ajutise kasutamise õiguse kohta on timeshare. Kahjuks on ajaosakute ostmisega sageli seotud ka erinevaid probleeme ja tarbijakaebusi.

Nii on Euroopas väga paljudel tarbijatel tekkinud ehitise ajutise kasutamise lepingutega probleeme. Näiteks ei õnnestu tarbijail ostetud osakuid edasi müüa, lepingu teine pool ehk müüja on osutunud petturiks või sõlmivad tarbijad lepingu, mille kestvus on alla 3 aasta ning seetõttu ei ole enam tegemist seadusejärgse ehitise ajutise kasutamise lepinguga ning tarbijail puudub probleemide korral seaduslik kaitse. Seega, kui pakkuja pakub ehitise ajutise kasutamise lepingut, mis on jõus vähem kui kolm aastat, siis tasub olla eriti ettevaatlik, kuna sellisel juhul on tegemist puhkuseklubiga ning kogu EL vastavas direktiivis ning Eesti võlaõigusseaduses ehitise ajutise kasutamise lepinguid puudutav regulatsioon selle kohta ei kehti. Nii puudub alla 3-aastaste lepingute puhul tarbijail näiteks tagastus- ehk lepingust loobumise õigus.

Euroopa Komisjoni tasandil on antud valdkonda ning esinevaid probleeme väga tõsiselt uuritud ning Komisjon on välja tulnud muudatusettepanekutega kehtiva direktiivi ( Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/47/EÜ ) osas, et tagada tarbijate parem kaitstuse tase. Rohkem inglisekeelset teavet muudatusettepaneku ning antud valdkonnas esinevate probleemide kohta leiate siit - http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/timeshare/index_en.htm.

Kuigi Eestis ei ole antud valdkonnas palju kaebusi Tarbijakaitseametile ega EL tarbija nõustamiskeskusele laekunud, tasub ka Eesti tarbijatel olla väga ettevaatlik. Lisaks Eestis tegutsevatele pakkujatele võib puhkuseosakuid osta ka välismaal turismireisil olles, kus selleks koolitatud müüjad ja pakkujad tülitavad inimesi nii tänaval, rannas kui ka hotellides.


KÕIGE TÄHTSAM NÕUANNE:
Kui saate kutse või kohtate müügimehi, kes soovivad Teile pakkuda ehitise ajutise kasutamise lepingu sõlmimist ja kutsuvad Teid kokkusaamisele, siis säilitage kaine mõistus ja mõelge enne toote tutvustusele minekut hoolikalt, kas Teil ikka on soovi sellise lepingu sõlmimiseks.

Mõelge enne kui otsustate!

Kui Te siiski olete ehitise ajutise kasutamise lepingu sõlmimisest huvitatud, siis tuleks mõelda alljärgnevatele asjaoludele:

  • Mis see tegelikult maksma läheb? Arvestage, et reisimaksumus kodukohast sihtpunkti kujuneb Teile igaaastaseks lisakuluks. Seejuures on sel viisil ostetud lennupiletid tavaliselt oluliselt kallimad reisipaketis sisalduvatest lennupiletitest.
  • Teil tuleb maksta iga-aastast hooldustasu, mis muudab Teie nädalase puhkuse sellevõrra kallimaks. Seega tuleb hoolikalt kalkuleerida, kas sellise lepingu sõlmimine omab mingitki mõtet.
  • Lugege tingimused ja leping hoolikalt läbi.
  • Pakkuja on kohustatud Teid informeerima lepingust taganemise õigusest.
  • Olge ettevaatlik pakkujate suhtes, kes lepingus viitavad mõne teise riigi seadustele mitte selle riigi, kus leping sõlmitakse.
  • Nõudke mõtlemisaega enne, kui lepingule alla kirjutate!

Esitlustel väidetakse tihti, et tegemist on hea investeeringuga ja osak on vabalt müüdav. Tarbijakaitseameti poole pöördunute avalduste ning ta teiste riikide Euroopa tarbijakaitsekeskuste kogemuste põhjal võib öelda, et hiljem on osaku müük praktiliselt võimatu. Seega - kui olete osaku ostnud, siis tuleb arvestada asjaoluga, et selle eest makstud raha tagasisaamise võimalus on minimaalne.