Euroopa tarbijakaitsekeskused on juba kümme aastat tarbijatele abiks

2015. aastal täitus Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustikul (European Consumer Centres Network ehk ECC-keskused) kümnes aastapäev, mille jooksul on võrgustik saanud üle 650 000 pöördumise, et saada rohkem infot tarbijaõigustest 28 riigis.

Euroopa Komisjoni koordineeritavad keskused asuvad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning lisaks Norras ja Islandil. Kümne aasta jooksul on ECC-keskused saanud enam kui 650 000 pöördumise.  Aastail 2012-2014 hoogustus pöördumiste arv kolmandiku võrra ning suurenes ka keeruliste juhtumite ja piiriüleste ostudega seonduvate pöördumiste arv. Enam kui kaks kolmandikku kaebustest on lahendatavad sõbralikult tarbija ja kaupleja vahel.

Euroopa Komisjoni volinik Věra Jourová sõnas 2. juunil Brüsselis Euroopa Parlamendis toimunud ECC-võrgustiku näituse avamisel, et tarbijapoliitika kuulub Euroopas prioriteetsete teemade sekka, et tagada tugev ja sidus ühtne digitaalne turg nii tarbijatele kui ka ettevõtetele kõikides liidu liikmesriikides. „Üha enam teevad tarbijad piiriüleseid oste ning tarbija nõustamiskeskuste roll muutub olulisemaks kui kunagi varem, et nõustada tarbijaid ning aidata kaitsta nende õigusi,“ üles Jourová.

ECC-võrgustiku tööpõld on laienenud seoses e-kaubanduse kiire arenguga. Näiteks on võrgustiku veebilehti ainuüksi 2014. aastal külastatud kokku üle 3,5 miljoni korra. Rohkem kui kaks kolmandikku tänastest pöördumistest puudutavad piiriülest internetikaubandust, mis näitab tarbijate huvi hästitoimiva ühtse digituru suhtes. Hinnanguliselt on selliste piiriüleste kauba- ja teenuste ostude aastane kogumaht 12 miljardit eurot aastas. Seega on ECC-keskustel oluline tõsta elanike teadlikkust Euroopa Komisjoni loodud ühtse digitaalturu strateegia osas.

Lisateave: