Euroopa tarbijakaitsekeskuste jaoks oli 2013 rekordiline aasta

19.02.2014

Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustikule (European Consumer Centres’ Network) laekus 2013. aastal üle kogu Euroopa Liidu enam kui 80 000 tarbija pöördumist. Pöördumiste arv on võrreldes 2012. aastaga kasvanud 11%.


“Aidates tarbijaid ka piiriüleste tehingute korral, on Euroopa tarbijakaitsekeskustel suur roll siseturu toimimisel. Võrgustiku töö tulemused tõestavad, et keskuste rahastamine toob otseselt kasu inimestele, kes abi vajavad” tõdes Euroopa Komisjoni tarbijapoliitika volinik Neven Mimica.

Tarbijatelt laekunud 80 272 pöördumise hulgas oli 32 522 kaebust, mis vajasid võrgustiku keskuste otsest abi ja sekkumist. Kaebuste arv on võrreldes ülemöödunud aastaga kasvanud 9% võrra. Keskuste poolt pakutav nõustamine ja abi tõi tarbija jaoks positiivse tulemuse kahel kolmandikul juhtudest.

Ligikaudu kolmandik pöördumistest oli seotud transporditeenustega. Enim tekitas probleeme lennutransport (18,3%), samuti väärib märkimist autorendi valdkond, millega seotud kaebuste arv kasvab jõudsalt. Probleemsete valdkondadena piiriüleste tehingute puhul tuleb ära märkida ka tehnikakaupade ostmine, spordivõitlustele ja kultuuriüritustele piletite soetamine ning ajaosakute ehk „timeshare“ lepingud.

Enam kui 15% pöördumistest puudutas tellitud ning makstud kaupade või teenuste mittekohaletoimetamist ning 12% pöördumistest oli tingitud ostetud kaupadel ilmnenud puudustega.

Keskuste poole tehtud pöördumiste arvu kasv võib olla tingitud tarbijate teadlikkuse suurenemisest oma õigustest ning vastavate ECC-keskuste olemasolust, samuti piiriüleste ostude ja tehingu arvu suurenemisest ning teatud määral ka majanduslangusest, mis tingib tarbijate huvi majanduslikult kasulike tehingute järele.

Taustteave:

ECC-võrgustik ehk Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik omab keskuseid kõikides liikmesriikides, lisaks ka Norras ja Islandil. Võrgustiku keskused lahendavad tarbijaprobleeme, mis on seotud kaupade ja teenuste ostmisega teistest liikmesriikidest. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon ning Eestis tegutseb vastav keskus tarbijakaitseameti koosseisus. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.

Täiendavalt loe: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Kristina Vaksmaa
EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja
6201708