Euroopas helistamisele kehtestatakse ühtsed eurotariifid!

Mis on roaming?

Roaming e rändlusteenus on teenus, mis võimaldab Sul kasutada mobiilsideteenust välismaal.


Mis on eurotariif?

Eurotariif on määrusega kehtestatud tariif (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 717/2007) , millest kõrgemat hinda ei tohi kodumaised teenuseosutajad rändlusteenusele osutada (vt tabel).

 

NB! Tegu on maksimumhindadega, nii et tasub jälgida, millised operaatorid pakuvad sellest veelgi soodsamaid hindu.

Mis on Sinu õigused?

  • Sinu mobiilioperaator peab Sulle pakkuma eurotariifi hiljemalt 2007. aasta juuli lõpuks. Kui Sa oled pakutud tariifiga nõus, peab mobiilioperaator aktiviseerima selle maksimaalselt 1 kuu jooksul;
  • kui Sa ei ole pakkumisele reageerinud 2007. aasta septembri lõpuks, siis lülitab operaator Su mobiiltelefoni automaatselt eurotariifile, väljaarvatud juhul, kui Sul on spetsiaalne pakett (nt Vodafone Eurocall);
  • kui Sul on rändluspakett jääb see sulle seniks, kuni Sa teavitad oma telefonioperaatorit soovist see lõpetada.

Millistes riikides tuleb uued rändlusteenuse hinnad rakendada?

Määrus kehtib Euroopa Ühenduses: EL liikmesriigid (27 riiki), lisaks Norra, Island, Liechtenstein.
Šveitsi suhtes ei ole määrus kohustuslik, aga on võimalik, et ka Šveitsis võetakse eurotariifid kasutusele.

Kuidas Sa saad hakata helistama eurotariifiga nii kiiresti kui võimalik?

Osad telefonioperaatorid pakuvad eurotariifile üleminekut kiiremini kui teised. Aktsepteeri mobiilioperaatori pakkumist nii kiiresti kui võimalik ja soovitavalt hiljemalt käesoleva aasta augusti lõpuks.

Kas ma võin operaatorilt ise küsida eurotariifi?

Sa võid operaatorilt küsida eurotariifi enne, kui oled temalt pakkumise saanud. Määruses on lihtsalt sätestatud see, et operaator peab seda tegema hiljemalt 2007. aasta juuli lõpuks.

Kuidas ma saan teada, kui palju pean maksma välismaal tehtud kõnede eest?

Teise (EMÜ) liikmesriiki sisenemisel annab kodumaine teenuseosutaja oma kliendile automaatselt SMS-iga tasuta teavet rändlusteenuse baashindade kohta (koos käibemaksuga), mida kohaldatakse selle kliendi sisse- ja väljahelistamisele selles riigis.
SMS-is peab olema tasuta infonumber, millelt klient saab rändlusteenuse kohta üksikasjalikku teavet.

Tasuta infonumbrilt on kliendil õigus taotleda ja saada mobiiltelefonikõne või SMS-i kaudu tasuta üksikasjalikku teavet häälkõnede, SMS-i ,MMS-i ja muude andmesideteenuste kohta. Selleks tuleb võtta ühendust teenuseosutaja poolt selleks otstarbeks määratud numbril.

Nii automaatne teavitamine kui ka tasuta infonumber peavad rakenduma hiljemalt kolm kuud pärast regulatsiooni jõustumist.

PS! Kui sa oled sagedane reisija ja ei soovi saada pidevalt samu SMS- sõnumeid, siis teavita sellest oma operaatorit, kes lülitab sind sellest teenusest välja.


Kas SMS-i, MMS-i ja sideteenustele kehtib ka eurotariif?

Uus seadus puudutab siiski vaid häälkõnesid, ehkki SMS, MMS ja sideteenuste hinnad on kõrged. Euroopa Komisjon jälgib neid hindu ning loodab, et operaatorid hakkavad neid vabatahtlikult kasutajate jaoks alandama.

Kas Eurotariifile peab üle minema?

Eurotariifile üleminek ei ole kohustus vaid õigus. Kui sa oled oma praeguste hindadega rahul, piisab sellest, kui informeerid oma operaatorit.

Milline on uutele hindadele ülemineku kord peale 1. oktoobrit 2007?

Iga klient võib pärast 30. septembrit taotleda üleminekut eurotariifile või sellest loobumist.

Üleminek:

  • peab toimuma ühe tööpäeva jooksul alates vastava taotluse saamisest;
  • peab olema tasuta;
  • ei tohi hõlmata tingimusi või piiranguid, mis on seotud lepingu muude osadega.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) 717/2007 - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/et/oj/2007/l_171/l_17120070629et00320040.pdf  

Allikas: Euroopa Komisjon ja Sideamet.