Homme antakse Tallinna lennujaamas nõu reisijaõiguste teemal

Homme, 4. juulil toimub üleeuroopaline teavituskampaania Air Passenger Rights Day, mille raames jagatakse lennujaamades infot lennureisijate õigustest. Tallinna lennujaamas saab nõu ja infomaterjale kell 11.30-13.30 (ajakirjanikel on samal ajal võimalus teha intervjuusid).

Ürituse peakorraldajaks on Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik (ECC-võrgustik), Eestis viib üritust läbi tarbijakaitseameti koosseisu kuuluv ELi tarbija nõustamiskeskus. Nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa leiab, et kuigi reisija õigusi reguleeriv üle ELi kehtiv määrus on jõus alates 2005. aastast, on tarbijate teadlikkus oma õigustest madal ning see takistab probleemolukordades lahenduste leidmist.

„Lennureisija õigusi puudutavad kaebused on jätkuvalt peamiseks probleemiks piiriüleste tarbijatehingute puhul. Igal aastal laekub ECC-võrgutiku keskustele üle kümne tuhande lennureisija õigustega seotud pöördumise, puudutades nii lendude hilinemisi, tühistamisi, pardale mittelubamisi kui ka pagasiga seotud probleeme,“ ütles Vaksmaa. „Paljuski on tarbijate kaebused tingitud asjaolust, et enda õigustest lennureisijana ei olda teadlikud ning ei osata probleemi tekkimisel küsida abi ning hoolitsust.“

Nii ongi homse ürituse põhisõnumiks, et tarbijatel tasub oma õigustega kursis olla ning vajadusel on olemas kohad, kust saab nõu ja abi.

Lennureisijate õiguste päeva korraldatakse Euroopa lennujaamades juba teist aastat. Ettevõtmise eesmärgiks oli ka mullu tõsta reisijate teadlikkust oma õigustest, luues seeläbi paremad eeldused kaebuste lahendamiseks ning reisija õiguste rikkumiste vältimiseks. Üritust tunnustab ka Euroopa Komisjoni tarnspordivolinik Siim Kallas.

Lisainfo:
Kristina Vaksmaa,
Tarbijakaitseameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Telefon: 5 101 729