Infopäring

Käesolev infopäring on mõeldud esitamiseks juhul, kui Teil on küsimusi/probleeme seoses piiriüleste ostudega ehk juhtudel, kui tarbija ja müüja asuvad erinevates riikides.

* - Märgistatud väljad on täitmiseks kohustuslikud

Teie olete:
Eraisik (tarbija)
Aadress
Aadress*:
Linn, postiindeks*:
Riik*:
Kontaktid
E-posti aadress*:
Telefon :
Infopäring Pöördumise sisu*:
Seotud dokumendid
CAPTCHA
 
 

Kõik EL tarbija nõustamiskeskusesse laekunud pöördumised sisestatakse Euroopa Komisjoni poolt hallatavasse ülepiiriliste tarbijakaebuste statistilisse andmebaasi. Andmebaasi kasutamisel lähtutakse Euroopa Liidus kehtivatest andmekaitse nõuetest.

 

Isikuandmete kaitse Esita infopäring Esita kaebus Kaebuse vorm lennureisijale