Kahjunõuded Ungari lennufirma Malév vastu tuleb esitada otse firmale või piletite vahendajale

Ungari lennuvedaja Malev teavitas oma tegevuse lõpetamisest alates 6. veebruarist 2012, tühistades kõik toimuva pidavad lennud. Seoses rahvusliku vedaja maksejõuetusega on Ungari Valitsus andud välja määruse, mis jõustus 31. jaanuaril 2012 ning millega kehtestati teatud reisijatele erikaitset sisaldav kord seoses kahjude hüvitamisega.

Määrusega pakutakse erandkorras kahjude käsitlemist järgmistele reisijatele:

  •  reisijad, kes on ostnud pileti Malev lendudele enne lennuvedaja tegevuse peatumist ning kelle lend pidi toimima ajavahemikul 3.-6. veebruar 2012
    või 
  • reisijad, kes on sihtkohta välja lennanud enne lennuvedaja tegevuse peatumist ning omavad tagasisõidu piletit Malev’ile kuulunud lennunumbriga planeeritud lennule saabumisajaga lähtekohta kuni 29.veebruarini 2012.

Eelnimetatud reisijad peaksid kahjude hüvitamise nõude adresseerima otse lennuvedajale elektronpostiaadressile malev at malev dot com või postiaadressile H-1476 Budapest, Postafiók 79, Hungary. Soovitav on saata kahjunõudeavaldus paralleelselt mõlemale nimetatud aadressidest.

Lennuvedajale esitatavale avaldusele seoses kahjude kompenseerimisega (kasutamata jäänud lennupiletite maksumus, jms) tuleb lisada koopiad kõikidest nõude aluseks olevatest dokumentidest, sh e-piletist, piletite eest tasumist tõendav dokumendist, pardakaardist juba toimunud väljalennult, jms. Kui tühistatud lennu tõttu pidid reisijad leidma alternatiivteekonna sihtkohta jõudmiseks või vajasid alternatiivteekonna tõttu majutust, tuleb kahjunõudele lisada ka nimetatud kulusid tõendavad dokumendid. Kaebusele tuleb lisada täpsed andmed rahvusvahelise pangaülekande teostamiseks – saaja nimi, panga nimi ning SWIFT JA IBAN koodid ning valuuta, milles piletit on soetatud. Soovitav on lennuvedajale saadetavas avalduses viidata ka Malev kodulehel (http://www.malev.hu/index_en.htm) asuvatele juhistele ning eelnimetatud Ungari Valituse määrusele, millega kehtestati teatud reisijatele erikaitset sisaldav kord seoses kahjude hüvitamisega.

Reisijatel, kes liigituvad ülalnimetatud tingimuste alla, tuleks kahjunõudeavaldus esitada lennuvedajale hiljemalt 31. märtsiks 2012.

Reisijad, kes on ostnud lennupileti Malev lendudele, kuid ei liigitu eelnimetatud erikorraldusega kaitstud reisijate alla, peaksid samuti esitama oma kahjunõuded lennuvedajale ülaltoodud aadresside vahendusel, kuid tuleb arvestada, et nõudeid hakatakse läbi vaatama ilma eelisjärjekorrata pankrotimenetluse käigus.

Lisaks:

  •  Kui lennukipiletid Malev lendudele osteti mõnest reisibüroost või teiste lennuvedajate kaudu ehk vahendajate vahendusel, tuleb avaldus koos koopiatega nõude aluseks olevatest dokumentidest esitada vahendajale, hiljemalt 2. märtsiks 2012.
  •  Krediitkaardiga reisi eest tasunud reisijatel tuleks viivitamatult võtta ühendust pangaga.
  • Reisikindlustuse olemasolu korral tuleks pöödruda kindlustusanja poole.

Eeltoodud teavet reisija õiguste osas vahendab Tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskus lennuvedaja kodulehel toodud juhiste põhjal ning lisaküsimuste korral või täpsema teabe saamiseks oma õiguste osas seoses Malev maksejõuetusega tuleks väljaspool Ungarit asuvatel reisijatel pöörduda otse lennuvedaja telefonile : +36-1-802-11-11 või tutvuda materjaliga vedaja kodulehel http://www.malev.hu/index_en.htm.