Kas teadsid, et Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivad ühesugused miinimumreeglid, millega võib tarbija alati arvestada. Näiteks võib tarbija kahe aasta jooksul peale kauba ostmist pöörduda müüja poole, kui ostetud tootel ilmnevad mingid vead.

Kaupade ja teenuste ostmine EL-s

Euroopa Liidus kehtivad tarbijate õigused - reisides liidu territooriumil või tellides kaupu interneti või postimüügi vahendusel, olete tarbijana kindlustatud enam-vähem ühesuguste õigustega kõikides Euroopa Liitu kuuluvates riikides ning ka Norras ja Islandil.

Tavaliselt võid Euroopa Liidu liikmesriikides reisides oma ostud kaasa tuua, ületades riigipiirid ilma mingeid lisamakse tasumata. Kuid sellest üldreeglist on mõningaid erandeid, näiteks uute ja kasutatud autode, mootorrataste ja paatide ostmisel. Taoliste ostude kavandamisel tuleks info saamiseks pöörduda kohaliku Maksu- ja Tolliameti poole.

Eelkõige tuleb lähtuda reeglist, et kaupade ja teenuste ostu kohta kehtivad selle riigi seadused, kus müüja asub. Enamikus EL liikmesriikides (ka Eestis) kehtivad ühesugused reeglid (lähtuvalt tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide direktiivist 1999/44/EÜ), mille kohaselt võib tarbija kahe aasta jooksul pärast kauba ostmist pöörduda müüja poole, kui ostetud tootel ilmnevad mingid vead. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul pärast selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui müüja ei tõesta vastupidist. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus nõuda, et tekkinud puudused tasuta kõrvaldatakse (asi parandatakse) või asendatakse puudusega toode uue kaubaga. Kui toote parandamine ega asendamine ei ole võimalik või see oleks ebamõislikult kallis, on tarbijal õigus raha tagasi küsida või nõuda müügihinna alandamist.

Pärast poole aasta möödumist kauba ostust tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.

Kauplejad võivad lisaks seadustest tulenevale kaheaastasele pretensiooni esitamise õigusele pakkuda ka muid müügigarantiisid, kuid vabatahtlik garantii ei saa muuta ega vähendada ülalnimetatud tarbija põhiõigusi.

Kui avastad toote puuduse
Kui Sinu poolt välisriigist ostetud kaubal ilmnevad mingisugused vead või puudused, on soovitav tutvuda oma valikuvõimalustega, mida pakub eelkõige selle riigi seadusandlus, kus kauba müüja asub. Kasulikke nõuandeid võid saada selle riigi tarbijakaitsekeskusest (ECC-st), kus te asud. Kui kauba puudused ilmnevad pärast reisilt naasmist, saate nõu küsida EL tarbija nõustamiskeskusest, saates meile näiteks vastava päringu.

Pärast toote vea avastamist:

  • lõpeta kohe toote kasutamine;
  • otsi üles toote ostu-müügi dokumendid (nt ostutšekk, garantiitalong);
  • kui pretensiooni esitamise aeg (2 aastat) pole veel läbi, tuleb esmalt pöörduda kauba müüja poole, kelle ülesandeks on hoolitseda selle eest, et ese saaks parandatud, asendatud või teatud juhtudel raha tarbijale tagasi makstud.
  • kui ostetud kaubaga on kaasa antud garantiidokumendid, kus on ära märgitud garantiiremonditöökoja aadress Eestis, võid sinna pöördudes nõuda eseme tasuta parandamist;
  • välismaise müüja poole pöördumisel võid proovida kõigepealt helistada, kuid kindlam on saata kiri ja märkida, et ootad vastust näiteks kahe nädala jooksul (säilitage endale kirja koopia). Kirjuta müüjale oma probleemist, lisa kirjale koopiad ostu-müügi dokumentidest (originaaldokumendid jäta alati enda kätte) ning märgi, millist lahendust probleemile soovid;
  • kui saad müüjalt vastuse, milles on kirjeldatud tegevuskava, kuidas Sinu probleemi lahendada, siis pead otsustama, kas see pakutud lahendus on Sulle vastuvõetav või mitte;
  • kui läbirääkimised müüjaga Sulle sobivat lahendust ei too, siis tähendab see, et Sa ei saavutanud müüjaga kokkulepet ja Sul tuleb esitada kaebus EL tarbija nõustamiskeskusele kaebus.

Kuidas esitada kaebust

Etapp 1. Alati peab kaebuse esitamisele eelnema müüjaga läbirääkimiste etapp ja kokkuleppe saavutamise katse. Seda teeb tavaliselt tarbija ise, kuid võib vajaduse korral (näiteks võõrkeele vähese oskuse tõttu) abi paluda EL tarbija nõustamiskeskusest. Väga oluline on, et müüjale oleks pretensioon ja soovitav lahendus esitatud kirjalikus vormis.

Etapp 2.  Kui kauplejaga ei õnnestu kokkuleppele saada, võta ühendust EL tarbija nõustamiskeskusega ja esita kirjalikult oma probleemi kirjeldus ja seniste läbirääkimiste tulemused. Edasi tegelevad Sinu kaebuse lahendamisega keskuse töötajad ning informeerivad Sind sellest, kuidas kaebuse lahenduskäik edasi võiks kulgeda.