EL siseturul pakutav lai valik kaupu ja teenuseid, kasvavad reisimisvõimalused ning ühisraha euro kutsuvad tarbijaid järjest rohkem ülepiirilisi oste sooritama. Levinumaks muutuvad ka võimalused sooritada oste interneti vahendusel. Kuhu pöörduda abi saamiseks kui piiriüleste ostudega tekivad probleemid?

EL tarbija nõustamiskeskus

Eestis kaitseb tarbijate õigusi ülepiiriliste ostudega seotud küsimustes Tarbijakaitseameti juurde loodud spetsiaalne EL tarbija nõustamiskeskus. EL tarbija nõustamiskeskus on ECC-Net liige.

EL tarbija nõustamiskeskusesse võivad pöörduda:

  • Eesti tarbijad, kellel on küsimusi või probleeme seoses teistest EL liikmeriikidest sooritatud ostudega, sealhulgas seoses lennureija õigustega ning ostudega interneti või postimüügi vahendusel.
  • teiste EL liikmesriikide tarbijad, kes vajavad nõu või kellel on tekkinud probleemid Eestist ostetud kaupade/teenusega, sealhulgas ostudega interneti või postimüügi vahendusel.

EL tarbija nõustamiskeskus pakub Eesti tarbijatele:

  • teavet tarbija õigustest EL-s;
  • nõustamist, kuidas piiriülese ostudega seotud probleemide korral käituda;
  • abi teises liikmesriigis asuvale müüjale pretensiooni esitamisel;
  • konkreetsete kaebuste lahendamist.

EL tarbija nõustamiskeskus pakub teiste liikmesriikide tarbijatele:

  • teavet tarbija õigustest Eestis;
  • nõustamist, kuidas käituda, kui on tekkinud probleemid Eestist ostetud kauba või teenusega;
  • abi Eestis asuvale müüjale pretensiooni esitamisel;
  • konkreetsete kaebuste lahendamist või vahendamist asjaomasele asutustele.

Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.