EK ettepanek luua uued e-kaubanduse eeskirjad, et aidata tarbijatel ja ettevõtjatel saada ühtsest turust täielikku kasu

Euroopa Komisjoni pressiteade, Brüssel, 25. mai 2016

Euroopa Komisjon esitas täna meetmepaketi, mis võimaldaks tarbijatel ja ettevõtjatel müüa ja osta kaupu ja teenuseid internetis lihtsamalt ja turvaliselt kogu ELi piires.

Oma digitaalse ühtse turu ja ühtse turu strateegia elluviimiseks esitas Euroopa Komisjon kolmetasandilise tegevuskava e-kaubanduse edendamiseks, keskendudes asukohapõhise piiramise probleemi lahendamisele, piiriülese pakiveo taskukohasemaks ja tõhusamaks muutmisele ning tarbijate usalduse kasvatamisele kaitse ning jõustamise parandamise kaudu.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Sageli ei saa inimesed internetis oste tehes valida parimaid pakkumisi või otsustavad välismaalt mitte osta, sest kättetoimetamise kulud on liiga kõrged, või muretsevad nad selle pärast, kuidas tagada oma õiguste kaitse, kui midagi valesti läheb. Me tahame lahendada probleemid, mis ei lase tarbijatel ja ettevõtetel täielikult kasutada võimalusi tooteid ja teenuseid internetis osta ja müüa.”

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Geoblokeerimise algatus viib tasakaalu tarbijate huvi teha internetis oste, ilma et piirid neid mõjutaksid, ning piisava õiguskindluse ettevõtjatele. Olen veendunud, et meie lähenemisviis, mis võtab arvesse teatavate sektorite eripära, ergutab tugevasti piiriülest e-kaubandust ELis.”

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Vahetegemine ELi tarbijate vahel eesmärgiga turgu riigipiire mööda segmenteerida ei oma ühtsel turul kohta. Selgemad eeskirjad, parem jõustamine ja taskukohasem pakkide piiriülene kättetoimetamine teevad tarbijate ja ettevõtete, eelkõige VKEde jaoks ELi ühtsest turust ja piiriülesest e-kaubandusest maksimaalse kasu saamise lihtsamaks.”

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Paljud eurooplased suhtuvad internetiostudesse kõhklevalt, sest nad ei tea oma õigusi või arvavad, et neid on raske kaitsta. Soovin, et tarbijad sooritaksid oste internetis sama enesekindlalt kui väljaspool seda. Me anname tarbijakaitseametitele vahendid tarbijaõiguste paremaks kaitseks internetis ja takistame pettusi. Tänane pakett on oluline samm tarbijakaitse ajakohastamisel ja ettevõtjatele õiguskindluse pakkumisel.“

Täpsem teave ning ülevaade e-kaubanduse paketist on kättesaadav SIIN.