Kooskõlastatud tegevus aitab viia reisiteemalised veebisaidid vastavusse tarbijate õigustega

Euroopa Komisjoni pressiteade Brüssel, 14. aprill 2014

Liikmesriikide kooskõlastatud tegevusest, mida koordineerib Euroopa Komisjon, on üllatuslikult selgunud, et 2013. aastal kontrollitud 552 veebisaidist 382 puhul ei järgita ELi tarbijaõigust. Tänu jõulisele tegevusele on nüüdseks saavutatud olukord, kus 62% kontrollitud veebisaitidest kohtleb kliente nõuetekohaselt. Ülejäänud 38% suhtes kavatsetakse võtta lisameetmeid ja Euroopa asutused jätkavad tööd tarbijaõiguste kaitse tagamisel.

„ELis broneerib iga kolmas internetikasutaja reisi ja majutuskoha veebis. Nad peavad olema kindlad, et internetibroneering on turvaline ja usaldusväärne. Tänu liikmesriikide ja komisjoni ühistele jõupingutustele on meie kontrollitud 552 veebisaidist nüüdseks 62% kooskõlas ELi tarbijaõigusega. Ja me ei jäta jonni enne, kui tarbijaõigused on täielikult tagatud. Selle saavutamiseks loodame kasutada olemasolevaid struktuure," märkis ELi tarbijaküsimuste volinik Neven Mimica.

Veebisaitide kooskõlastatud kontrolli koordineerib Euroopa Komisjon ja seda teevad liikmesriikide asutused. Kontrolli eesmärk on selgitada välja tarbijaõiguse rikkumine ja seejärel tagada selle õiguse jõustamine. 2013. aasta suvel kontrollisid liikmesriikide asutused lennupiletite ja hotellimajutuse müüjate, sh nii kaupmeeste kui ka vahendajate veebisaite. Kokku kontrolliti 552 saiti.

Kontrollimisel selgus, et 382 veebisaiti ei ole kooskõlas ELi tarbijaõigusega ja et kõigest 31% kontrollitutest järgib ELi eeskirju. Seejärel võtsid liikmesriikide asutused oma riigis ühendust nõuetele mittevastavaid veebisaite haldavate äriühingutega, et kohustada neid täitma ELi tarbijaõigust. Muude liikmesriikide veebisaitide puhul paluti abi vastavast liikmesriigist. Nüüdseks on 173 veebisaidil vead parandatud, mis tähendab, et kõikidest kontrollitud saitidest 62% on nõuetega kooskõlas. 209 veebisaidi suhtes on menetlus pooleli ja 52 ettevõtjat on lubanud parandada vead oma veebisaidil.

Mida täpselt on kontrollitud?

Veebisaitide kontrollimisel püüti kindlaks teha, kas info teenuste põhiomaduste kohta on hõlpsasti kättesaadav, kas hind esitatakse varakult ja kas see sisaldab võimalikke hinnalisandusi, kas veebisaitidel on e-posti aadressid, kuhu on võimalik küsimusi ja kaebusi esitada, ning kas enne ostu sooritamist esitatakse veebisaidil ostutingimused selges ja arusaadavas keeles. Peamiselt ilmnesid järgmised probleemid:

  • puudus kohustuslik info, nt kaupleja nimi, eelkõige tema e-posti aadress, mistõttu ei ole klientidel võimalik kauplejaga otse ühendust võtta. See teave puudus 162 veebisaidil (30%);
  • puudusid selged kaebuste esitamise juhised. See teave puudus 157 veebisaidil (28 %);
  • võimalikke hinnalisandusi, nt pagasitasu, kindlustustasu, eelisjärjekorras pardale mineku tasu, ei pakuta tegelikult valikuvõimalusena. Seda täheldati 133 veebisaidi (24%) puhul;
  • teenuse koguhinda ei näidata eelnevalt broneeringu kõikide elementide hinnaga koos. See teave puudus 112 veebisaidil (20 %).


Järgmised sammud

Liikmesriikide tasandil on käimas haldus- ja õigusmenetlused nõuetele mittevastava 209 veebisaidi suhtes. Lisaks vaadatakse ka läbi reisisektori teatavad tavad, nii et tarbijad saaksid kogu vajaliku teabe ja et neil oleks võimalik teha teadlik valik.

Taust

Kontrollioperatsiooni (inglise keeles sweep) puhul on tegemist üleliidulise veebisaitide kontrolliga, mille käigus otsitakse tarbijakaitse-eeskirjade rikkumisi, et seejärel tagada nende eeskirjade täitmine. Kontrolli koordineerib Euroopa Komisjon ja seda teevad üheaegselt riikide õiguskaitseasutused tarbijakaitsekoostöö määruse põhjal. Reisiteenuste osutamist kontrolliti ELi 27 liikmesriigis1 ning Norras ja Islandil juunis 2013. Nn jõustamisetapp seni veel kestab. Tegemist on seitsmenda sellise kontrollimisega alates 2007. aastast. Kontrolliti veebisaite, mis pakuvad lennupileteid ja majutust või mõlemat. Mõlemat teenust pakkuvad saidid läksid arvesse kaks korda.

ELis ostab üha enam inimesi reisiteenuseid veebi kaudu. Eurostati ülevaatest 2012. aasta e-ostude kohta selgub, et 2012. aastal broneeris Euroopa internetikasutajatest 32% oma lennupiletid või hotellimajutuse veebis. Reisimise, turismi ja nendega seotud majandussektorite osakaal ELi SKPs on umbes 10%. 2011. aastal tegid eurooplased üle ühe miljardi reisi ja neist ligi 80% ELis.