Arvestades, et Eesti tarbijad kasutavad palju meretransporti, olgu selleks laevaühendus naaberriikidega või reisid Eesti saartele, on oluline teada, millised õigused ühes või teises reisiolukorras kehtivad.

Laevareisija õigused

 2012. aasta detsembris hakkas Eestis kehtima Euroopa Liidu (EL) määrus, mis annab veetransporti kasutavatele tarbijatele sarnased õigused nagu on juba lennureisijatel. Määrus tagab tarbijate parema kaitse reisi pikema hilinemise või tühistamise korral.

  • Sul on õigus saada infot laevareisi hilinemise või tühistamise kohta võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui pool tundi pärast laeva sõiduplaanijärgset väljumisaega. Eeldatavast uuest väljumis- ja saabumisajast tuleb laevafirmal või vajadusel ka terminalioperaatoril Sulle infot anda kohe, kui see selgub.
  • Kui Sinu reis hilineb üle 1,5 tunni või tühistatakse, on Sul õigus nõuda, et Sind toimetataks esimesel võimalusel lisakuludeta muud teekonda pidi planeeritud sihtkohta. Teekonna muutmise asemel võid valida piletiraha tagastamise ja nõuda tasuta tagasireisi esimesse väljumiskohta. Piletiraha peab laevafirma Sulle tagasi maksma seitsme päeva jooksul.
  • Kui Sinu reis hilineb üle 1,5 tunni või tühistatakse, peab laevafirma pakkuma Sulle piisavat abi, mis sisaldab ooteajale vastavas mõistlikus koguses suupisteid, eineid ja karastusjooke. Kui laevareisi hilinemine või tühistamine toob kaasa ööbimisvajaduse, on Sul õigus ka majutusele kuni kolmeks ööks*. Kui ööbimiskoht asub eemal, on Sul õigus transpordile sadamaterminali ja majutuskoha vahel, kui see on füüsiliselt võimalik.
  • Kui Sinu reis hilineb või tühistatakse, võib Sul tekkida õigus hüvitisele suurusega 25 või 50 protsenti piletihinnast*. Hüvitise õigus ja suurus sõltuvad planeeritud reisi pikkusest ja reisi hilinemise pikkusest. Hüvitis tuleb laevafirmal Sulle välja maksta ühe kuu jooksul pärast seda, kui oled esitanud selleks taotluse. Hüvitise maksmisest võib keelduda, kui reisi hilinemise või tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud või laeva ohutut juhtimist takistavad ilmastikutingimused, nagu näiteks tugev tuul, tormine meri, tugev hoovus, rasked jääolud, erakordselt kõrge või madal veetase.
  • Sa saad esitada laevafirmale kaebuse, kui tunned, et Sinu õigusi on rikutud. Kui Sul ei õnnestu probleemi sel moel lahendada, siis pöördu tarbijakaitseametisse. Laevareisijate ülepiiriliste kaebustega tegeleb ameti juures tegutsev EL-i tarbija nõustamiskeskus.
  • Kui Sinu liikumisvõime on piiratud näiteks puude või vigastuse tõttu, on soovitav laevafirmale sellest eelnevalt teada anda. Sult ei tohi broneeringute või laevapiletite eest nõuda kõrgemat tasu ega Sind muul viisil diskrimineerida ning Sul on õigus saada tasuta eriabi nii sadamaterminalis kui ka laeva pardal. Kui Sinu liikumisabivahend läheb reisil kaduma või saab kahjustada vedaja või sadama tõttu, on Sul õigus nõuda rahalist hüvitist.

* Majutust ja rahalist hüvitist ei saa nõuda juhul, kui reisi viivituse või tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, näiteks rasked ilmastikutingimused.