Lennundusjulgestus: Uued reeglid seoses vedelike vedamisega lennureisidel

Euroopa Komisjon võttis 5. oktoobril 2006 vastu määruse, mille kohaselt piiratakse vedelikukogust, mida reisijad võivad läbivaatuspunkti kaudu õhusõidukisse viia. See on vastuseks järjekordsele tsiviillennundusjulgestust ähvardavale ohule, mis hõlmab kodus valmistatud vedellõhkeaineid.

"Vedellõhkeainetest tulenev oht on tegelik ja üldine. Uus määrus täidab lünga meie kaitseolekus, piirates vedelikukogust, mida reisijad võivad läbivaatuspunkti kaudu õhusõidukisse viia. Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi väljuvate lendude suhtes, et kaitsta inimesi kogu Euroopa Liidus", rõhutas transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident hr Jacques Barrot.

Käesoleva aasta 10. augustil avastati vandenõu õhkida pommid Ameerika Ühendriikidesse lendavate õhusõidukite pardal, kasutades vedellõhkeaineid. Euroopa Komisjon on tegutsenud kiiresti, et piirata vedelikukogust, mida reisijad võivad läbivaatuspunkti kaudu õhusõidukisse viia. Uue määruse alusel ei lubata reisijatel enam läbivaatuspunktidest läbi viia kas nende endaga kaasas olevaid või käsipagasis asuvaid vedelikke. Selleks et kogu Euroopa Liidus kehtiks samaväärne kaitsetase, kohaldatakse kõnealust nõuet kõigi lendude suhtes, mis väljuvad Euroopa Liidu mis tahes lennujaamast, sõltumata sihtpunktist ja lennuettevõtja riikkondsusest. Kõnealune määrus hõlmab üksnes käsipagasit, sest pärast lennule registreerimist puudub juurdepääs registreeritud pagasile.

Uued eeskirjad kehtivad kõigi vedelike suhtes, sest praegused läbivalgustusseadmed ei võimalda üht tüüpi vedelikku nii kiiresti teisest eristada, et seda saaks kasutada lennujaamades. Reisijatel on siiski lubatud läbivaatuspunktidest läbi viia vedelikukoguseid, mis on liiga väikesed, et neist saaks teha ohtlikke lõhkeaineid (pakendis, mis ei ületa 100 milliliitrit). Seega võivad nad siiski oma käsipagasis kanda väikeses koguses tualett-tarbeid ja parfüümi. Uue määruse alusel kehtivad erandid reisi jooksul vajaminevate ravimite ja eritoiduvalikuga seotud nõuete, sealhulgas imikutoidu, suhtes. Reisijad võivad neid jätkuvalt hoida käsipagasis.

Samuti võivad reisijad jätkuvalt õhusõiduki pardale viia selliseid vedelikke, nagu joogid ja parfüümid, mille nad on ostnud teisel pool läbivaatuspunkte, kus kontrollitakse pardakaarte. Määruses sätestatakse ettevaatusabinõud, et kaitsta ostetud kaupade puutumatust pärast ostu sooritamist.

Komisjon on hoolega kaalunud uute eeskirjade mõju lennujaamades toimuvale läbivalgustusprotseduurile. On oluline vähendada viivitusi, kuid seda mitte julgestuse hinnaga. Seepärast on määruses sätestatud ka teatavad meetmed, mis hõlbustavad pagasi läbivaatajatel oma töö tegemist. Näiteks peavad reisijad pakkima 100 milliliitrised või väiksemad pakendid kilekotti, mille maht ei ületa ühte liitrit, ning läbivaatuspunktis seda näitama.

Lisaks sellele nõutakse uute eeskirjade kohaselt, et reisijad võtaksid julgestuskontrollipunkti läbimise ajaks seljast mantlid ja jakid ning kotist välja sülearvutid ja suuremõõtmelised elektriseadmed.

Määruse kohaselt vähendatakse kuuekuulise ajavahemiku jooksul lubatava käsipagasi suurust ning selle mõõtmed võivad siis olla 56 cm x 45 cm x 25 cm; võimalikud on ka mõned erandid, näiteks muusikainstrumentide, kaamerate jms suhtes.
Komisjon aitab aktiivselt liikmesriikidel ning lennuettevõtjaid ja lennujaamu esindavatel organisatsioonidel teavitada reisijaid enne määruse jõustumist, mis peaks toimuma novembri alguses.

Loe lisaks: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/security/index_en.htm

 

Allikas: Euroopa Komisjoni pressiteade P/06/1313, Brüssel, 5. oktoober 2006