ODR-keskkonna näol on tegemist eelkõige täiendava võimaluse ja vahendiga, et soodustada Euroopa Liidu siseturu kasutamist nii ettevõtjate kui tarbijate poolt, võimaldades internetis sooritatud ostudega seotud vaidlusi lahendada ka internetipõhiselt.

 

ODR platvorm

Alates 15. veebruarist 2016 on kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu avatud uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond hõlbustab nii siseriiklike kui ka piiriüleste tehingutega seotud vaidluste lahendamist. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning avatakse ligipääsuks aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ODR-keskkonna näol on tegemist eelkõige täiendava võimaluse ja vahendiga, et soodustada Euroopa Liidu siseturu kasutamist nii ettevõtjate kui tarbijate poolt, võimaldades internetis sooritatud ostudega seotud vaidlusi lahendada ka internetipõhiselt. Platvorm ise ei ole kaebuste lahendamise keskkond, vaid võimaldab elektrooniliselt edastada tarbija ja kaupleja vahel tekkinud vaidluse pädevale kohtuvälisele üksusele lahendamiseks.

ODR platvorm on kasutatav kõikides Euroopa Liidu keeltes. Tarbija ja ettevõtja jaoks tähendab see seda, et platvormile üles antud vaidlust saab soovi korral tõlkida kõikidesse Euroopa Liidu riiklikesse keeltesse. Näiteks kui Eesti tarbijal on vaidlus Saksmaal tegutseva veebipoe suhtes, kuna viimane on jätnud tarnimata tarbija poolt tellitud ja makstud kauba, võib tarbija vastava kaebuse sisestada eesti keeles.

Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja asukohariigis. Kuivõrd ODR platvormi näol on tegemist tehnilise lahendusega, mille puhul võib tarbija või kaupleja aeg-ajalt vajada kasutajatuge, pakub arendus ka võimalust küsida abi nö ODR nõustajatelt. Eestis pakub vajadusel abi ja nõustamisteenust platvormi vahendusel piiriüleste kaebuste lahendamisel Tarbijakaitseameti osakond EL tarbija nõustamiskeskus.

Isikuandmete kaitse Esita infopäring Esita kaebus Kaebuse vorm lennureisijale