Räägi oma lugu – ühtne Euroopa siseturg minu elus

Koostöös Euroopa Parlamendi ja tulevase Euroopa Liidu eesistujariigi Poolaga on Euroopa Komisjon välja kuulutanud konkursi, mille raames oodatakse Euroopa kodanike, tarbijate ja ettevõtjate igapäevaelust pärinevaid lugusid. kuidas nad on ära kasutanud ühtse Euroopa siseturu poolt pakutavaid võimalusi või hoopis millistesse raskustesse nad on sattunud. Nende lugude ajendiks võivad olla eripalgelised kogemused – elamine ja töötamine teises riigis, reisimine, üle piiri toimuv äritegevus, elektrooniliste kanalite kaudu ostmine jne. Lugude viimane esitamise tähtaeg on 24. juunil 2011.

Viis võitjat, kes valitakse välja kõigi Euroopa Liidu riikide osalejate vahel, saavad võimaluse osaleda 3.-4. oktoobril Krakovis (Poola) toimuval Ühisturu foorumil, kus konkursi käigus kogutud lood on ühtlasi diskussioonide lähtekohaks.

Lisaks on seal suurepärane võimalus kohtuda inimestega, kes langetavad siseturu toimimist mõjutavaid otsuseid ning saada vahetult osa nende tähelepanekutest.

Rohkem teavet nimetatud konkursi kohta leiate aadressilt - http://www.tellusyourstory.eu  

Lisateavet Ühtse turu foorumi kohta leiate aadressil - http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm