Sadamates ja merel saab nõu laevareisija õiguste kohta!

Eesti tarbijakaitseamet, Eesti ja Soome Euroopa Liidu (EL) tarbija nõustamiskeskused (European Consumer Centres), Soome transpordiohutuse agentuur (Trafi) ning Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet (KKV) korraldavad kolmapäeval, 25. septembril Tallinna ja Helsingi sadamates ja ka laevadel ühise teavitusürituse eesmärgiga tõsta laevareisijate teadlikkust nende õigustest ja kohustustest.

2012. aasta detsembris jõustunud EL-i määrus andis laevareisijatele võrdväärsed õigused lennureisijatega. Eelkõige tagab määrus tarbijate parema kaitse laevareisi pikema hilinemise või tühistamise korral.

„EL-i laevareisijate määrusega kaasnevad reisijatele lisaks suurematele õigustele ka kohustused,“ ütles tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste. Sooniste rõhutas, et reisi õnnestumiseks peavad ka reisijad ise olema vastutustundlikud ja hoolsad vältimaks hilisemaid probleeme. „Inimeste teadlikkuse tõstmiseks otsustasid Eesti ja Soome asutused oma jõud ühendada ja esmakordselt sellise ürituse korraldada,“ selgitas Sooniste. Ta väljendas heameelt ka selle üle, et nii laevakompaniid kui sadamad on ettevõtmisele osutanud igakülgset tuge ja toetust.

Eestis saab kolmapäeval spetsialistidelt infot ja nõu küsida Tallinna Vanasadama D-terminalis kella 12−17.30 ja Soomes Helsingi Länsisadamas kella 8.30−16.30. Lisaks sellele nõustavad spetsialistid reisijaid ka Tallinki/Silja, Eckerö Line’i ja Linda Line’i laevadel. Kõigis nõustamispunktides saab infot nii eesti, soome, rootsi kui inglise keeles.

Kui laevareis hilineb või tühistatakse, on reisijal õigus:

  • teabele oma õiguste kohta laevareisijana;
  • piletiraha tagastamisele või muud marsruuti pidi soovitud sihtkohta toimetamisele (viivituse puhul siis, kui laeva väljumine hilineb üle 90 minuti);
  • hoolitsusele: laevafirma peab reisijale pakkuma suupisteid, karastusjooke, vajadusel ka majutust (viivituse puhul siis, kui laeva väljumine hilineb üle 90 minuti);
  • rahalisele hüvitisele sõltuvalt plaanitud reisi pikkusest ja reisi hilinemise pikkusest;
  • esitada kaebus, kui ta tunneb, et tema õigusi on rikutud.

Majutust ja hüvitist ei saa nõuda juhul, kui reisi viivituse või tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, näiteks rasked ilmastikutingimused.