Tähelepanu seoses internetipoest Nomatica sooritatud ostudega!

Tarbijakaitseameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus palub kõigil tarbijail, kes omavad nõudeid internetipoe Nomatica http://www.nomatica.com/ vastu, esitada EL tarbija nõustamiskeskusele vastavasisuline avaldus.

EL tarbija nõustamiskeskus ootab avaldusi tarbijatelt, kes on sooritanud ostu internetipoest Nomatica, kuid ei ole tellitud kaupu kätte saanud või neile ei tagastada tellimuse tühistamise puhul raha. Vabas vormis avaldus koos lisadokumentidega tuleb Tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskusele (Kiriku 4, 15071 Tallinn või e-posti aadressil consumer@consumer.ee) esitada hiljemalt 20. märtsiks 2006. Avalduste vastuvõtmine lõpetatakse nimetatud kuupäeval kell 16.00.

Avalduses palume märkida:

  • millal ning kust kaup on ostetud;
  • kauba nimetus;
  • kauba maksumus;
  • millal on kauba eest tasutud;
  • ostuga tekkinud probleem;
  • kauplejapoolne vastus tarbija pretensioonile;
  • nõue ehk soovitud lahendus.

Avaldusele tuleb kindlasti lisada järgmised dokumendid:

1. nõuet tõendav dokument (nt internetipanga väljavõte);
2. kirjavahetus kauplejaga;
3. allkirjastatud volikiri  NB! volikiri avaneb  SIIT

Antud kuupäevaks Tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskusele laekunud nõuded edastatakse lahendamiseks Prantsusmaa tarbijakaitsekeskusele (European Consumer Centre Kehl), kes korraldab Nomatica vastu esitatud kaebuste lahendamist.

Prantsusmaa tarbijakaitsekeskuse andmetel on internetipoe Nomatica vastu algatatud pankrotimenetlus. EL tarbija nõustamiskeskusele teadaolevalt võtab veebiportaali http://www.nomatica.com/ tegevuse üle ettevõte EXPANSYS SOUTHERN EUROPE, mistõttu intenetipoe tegevust ei lõpetata.