Tähelepanu Telekom Leiter Kundenservice või Deutsche Telekom poolt saadetud arvetega!

28.07.2014

Viimastel päevadel on tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole pöördunud mitmed tarbijad probleemiga, kus nende (reeglina tööalasele) e-posti aadresssidele on tulnud arved Saksamaa ettevõtetelt Telekom Leiter Kundenservice või Deutsche Telekom kasutatud teenuste eest. Tegelikult pole tarbijad nimetatud ettevõtete teenuseid kasutanud.

Vastav e-kiri sisaldab linki PDF-formaadis arvele. EL tarbija nõustamisseskusele laekunud informatsiooni kohaselt sisaldab kiri viirust ning tingimata ei tohiks sellist arvet (linki) avada. Keskus soovitab suhtuda ettevaatusega kõikidesse tundmatute ettevõtete poolt edastatud sarnastesse arvetesse.

Täiendavalt tuletame tarbijatele meelde, et võlaõigusseaduse § 99 lg 1 kohaselt ei teki ettevõtjal tarbijale tellimata asjade saatmise, teenuse osutamise või muu soorituse tegemise korral tarbija vastu nõudeid. Tarbija vaikimist või tegevusetust ei loeta tarbija nõustumiseks.

Täiendav teave tarbija õiguste kohta antud olukorras:

Kristina Vaksmaa

EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Tarbijakaitseamet
6201708