Tallinna lennujaamas saab nõu lennureisija õiguste kohta

Tallinna lennujaamas toimub homme, 28. juunil kella 10–12 lennureisija õiguste teemaline teavitusüritus, kus kõik huvilised saavad teemakohast nõu ja infomaterjale (ajakirjanikel on samal ajal võimalus teha intervjuusid).

Ürituse peamine eesmärk on äratada reisijates huvi oma õiguste vastu, anda teavet, kuidas oma õigustega kursis olla ning ärgitada reisijaid vajadusel nõu ja abi küsima.

Kuna lennureisija õigusi puudutavad pöördumised on väga aktuaalne tarbijaprobleem nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus (EL), siis toimub sarnane üritus samal ajal ka teistes liikmesriikides.

Lennureisija õigusi puudutavad kaebused on seotud peamiselt lendude hilinemise ja tühistamisega. Vaidluste peamised põhjused on olnud lennu pikaajalise hilinemise või tühistamise korral reisijatele hüvitise maksmisest keeldumine. Tarbijate kaebustest võib järeldada, et sageli ei täida vedajad reisijate ees ka hoolitsuskohustust ning reisijaid ei teavitata Euroopa Liidu määrusega reguleeritud tasemel. 

Teavitusüritus toimub Eestis juba kolmandat korda ning seda korraldavad tarbijakaitseamet ja selle kooseisu kuuluv EL-i tarbija nõustamiskeskus. Keskus lahendab piiriüleseid tarbijakaebusi, millest arvestatava osa moodustavad just lennureisija õigustega seotud juhtumid.

„Kuigi lennureisija õigusi reguleeriv üleeuroopaline määrus on tänaseks kehtinud kaheksa aastat, näitab praktika, et reisija õigustega ei arvestata nõutud määral. Olukorra paranemisele aitab kaasa eelkõige teadlikkuse tõstmine, mis võimaldaks reisijatel probleemses olukorras edukalt toime tulla,“ märkis EL-i tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa.

Sel nädalal algas ka Euroopa Komisjoni korraldatav teavituskampaania reisija õigustest ja seetõttu on reisija õigused üle Euroopa kõrgendatud tähelepanu all.

Lisainfo:

Kristina Vaksmaa
Tarbijakaitseameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Telefon:  5 101 729

TAUSTAINFO: ECC-võrgustik ehk Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik omab keskuseid kõikides liikmesriikides, lisaks ka Norras ja Islandil. Võrgustiku keskused lahendavad tarbijaprobleeme, mis on seotud kaupade ja teenuste ostmisega teistest liikmesriikidest. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon ning Eestis tegutseb vastav keskus tarbijakaitseameti koosseisus. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.