Täna avaldatakse Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku 2010 aasta tegevusaruanne - abi sai 71 000 tarbijat üle Euroopa!

Kas Teil on olnud probleeme teisest riigist ostetud kaupade või teenustega, kas olete kokku puutunud lendude tühistamise või hilinemisega? Kui Teie ostud on sooritatud Euroopa Liidu riikidest või Norrast ja Islandilt, saate oma murega pöörduda Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku (European Consumer Centres’ Network – ECC-Net) poole. Võrgustik, mis on esindatud ka Eestis, pakkus 2010. aastal tasuta abi 71 000 tarbijale, mis on 15% võrra rohkem kui sellele eelnenud aastal. Iga kolmas tarbija pöördumine puudutas transporditeenuseid, peamiselt lennureisija õigusi. Enam kui pooled pöördumised puudutasid E-kaubandust, ehk veebipõhiseid oste.

Euroopa Liidu Tervise- ja tarbijakaitse volinik John Dalli lausus: “Euroopa tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku on heaks näiteks sellest, kuidas Euroopa Liit pakub oma kodanikele lisaväärtusi, sest vaid riiklikest tarbijakaitseasutustest ei piisa, et lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Mul on väga hea meel, et järjest enam tarbijaid tunneb oma õigusi ning oskab oma probleemidele lahendusi otsida ".

Millised probleemid leidsid 2010. aastal lahenduse?

Näited edulugudest:

  • Kolme Soome tarbija lennud tühistati Hispaanias seoses lennujaama sulgemisega. Selle tulemusena olid tarbijad sunnitud täiendavalt veetma Barcelonas 7 päeva. Tarbijatele ei pakutud lennuvedaja poolt mingit abi ega hoolitsust. Tagasi koju jõudes esitasid Soome tarbijad lennufirmale kaebuse, nõudes hüvitist summas 1167 eurot. Vedaja maksis tarbijatele vaid 250 eurot. ECC-võrgustiku poolt läbi viidud menetluse tulemusel lahenes olukord aga tarbijate kasuks – vedaja maksis välja ka täiendavad ECC-Net help, the 917 eurot.
  • Eesti tarbija tellis Suurbritannia E-kaupleja kodulehelt puitpõranda õli. Pärast makse sooritamist laekus tellimuse kinnitus ning kaup jõudis kohale kokkulepitud aja jooksul. Saadetise avamisel selgus aga, et kaup on transpordi käigus saanud kahjustada. Tarbija teavitas kauplejat viivitamatult tekkinud olukorrast, mille peale kaupleja lubas asja uurida ning pakkuda välja võimaliku lahenduse. Pärast pikka ootamist ning korduvaid järelepäringuid kauplejale olukord siiski ei lahenenud ning tarbija otsustas abi saamiseks pöörduda EL tarbija nõustamiskeskuse poole. Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku poolt läbiviidud menetluse käigus näitas kaupleja üles valmisolekut probleem lahendada ning menetlus lõpetati pärast tarbijalt kinnituse laekumist raha tagasisaamise kohta.
  • Teiste edulugude kohta saab lugeda 2010 aasta tegevusaruandest - http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/2010_annual_report_ecc_en.pdf

2010. aasta tegevusi kajastav aruanne sisaldab huvitavaid andmeid

  • 2010. aastal lahendati võrgutiku keskuste poolt ligi 71000 tarbija pöördumist, mis näitab võrreldes 2009 aaastaga 15 protsendist pöördumiste arvu kasvu.
  • Kokku on alates võrgustiku loomisest 2005. aastal aidatud tarbijaid ligi 350 000 korral.
  • Enim kaebusi on seotud E-kaubandusega ehk ostudega Interneti vahendusel, kokku puudutas E-kaubandust 56,2 % kaebustest, mis moodustab rohkem kui poole kaebuste koguarvust.
  • Suureks probleemiks on ka transporditeenustega seotud kaebused – iga kolmas kaebus (33,2% kaebuste koguarvust) oli 2010 aastal seotud transporditeenustega, millest 57% puudutas lennureisija õigusi. Peamiselt oli suure kaebuste arvu taga tuhapilve poolt põhjustatud muutused lennugraafikutes.
  • Täiendavalt saab pöördumiste kohta lugeda inglisekeelsest aruandest - http://ec.europa.eu/ecc-net

Kuidas ECC-võrgustik saab tarbijaid aidata?

Võrgustik on esindatud kõikides liikmeriikides, sh ka Norras ja Islandil. Keskuste tegevust rahastavad kohalikud tarbijakaitseasutused ning Euroopa komisjon. Eestis tegutseb EL tarbija nõustamiskeskus Tarbijakaitseameti juures.
Keskuste ülesandeks on tarbijaid nõustada piiriülestes küsimustes ning lahendada ka konkreetseid ülepiirilisi kaebusi.

Allikas: Euroopa Komisjon, EL tarbija nõustamiskeskus.