Hoolimata sellest, kas sooritada oste Eestist, Poolast, Prantsusmaalt, Taanist või teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, tarbijate õigused on samaväärselt tagatud.

Tarbija õigused Euroopa Liidus

Euroopa Liidu (EL) liikmelisus tagab tarbija jaoks lisakaitse ning EL õigusloome kaitseb teid kui tarbijat, olenemata sellest, millises EL riigis Sa asud.

EL õigusest tulenevalt on kehtestatud miinimumnõuded kõikide liikmesriikide seadusandluses. Tasub meeles pidada, et siseriiklikud tarbijakaitsealased õigusaktid võivad mõnel juhul anda kõrgema kaitsetaseme.