Tarbija õigused Taani lennufirma Cimber Sterling maksejõuetuse korral

Taani lennuvedaja Cimber Sterling teavitas oma tegevuse lõpetamisest alates 3. maist 2012, tühistades kõik toimuva pidavad lennud ning esitas Sønderborgi kohtule pankrotiavalduse.

Reisijate võimalused kaebuse esitamiseks sõltuvad eelkõige sellest, kelle käest ja mil viisil piletid osteti. Oluline on arvestada, et lennuvedaja pankroti põhjustab maksejõuetus, seetõttu ei saa eeldada, et lennuvedaja suudab reisijatele kasutamata piletite eest raha tagastada.

Reisijad, kellel on spetsiaalne pankrotikindlustus
Reisijad, kes pileti ostmisel sõlmisid spetsiaalse pankrotikindlustuse, peaksid täiendava teabe saamiseks võtma ühendust Taani vastava ametiasutusega - Danish Travel Guarantee Fund. Vastav märge pankrotikindlustuse olemasolu kohta peaks selgelt kajastuma piletite eest maksmiseks väljastatud arvel või muul maksekohustusega seotud dokumendil.

Reisijad, kellel on reisikindlustus
Reisijatel, kellel oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks võtta ühendust kindlustusandjaga, et selgitada välja, kas kindlustus kehtib ka pankroti korral. Reisijatel, kelle puudub igasugune pankroti puhul kehtiv kindlustus, saavad omapoolsete kahjunõuetega pöörduda pankrotipessa.

Reisijad, kes maksid ärajäänud lennu eest krediitkaardiga.
Krediitkaardiga lennupiletite eest tasunud reisijatel on soovitav pöörduda viivitamatult kaardi väljastanud panga poole, et täpsustada millised on nendepoolsed võimalused raha tagasisaamisel aidata.

Reisijad, kes kasutasid tasumiseks muid makseviise
Reisijad, kes kasutasid maksmisel mitte kaardimakset, saavad omapoolse kahjunõudega pöörduda vaid pankrotipessa. Ettevõtte varade ning kohustuse seisukorra hindamiseks määratakse haldur ning kui ettevõtte varasid hinnatakse kohustustest suuremaks, võidakse reisijate nõuded osaliselt rahuldada. Samas tuleb arvestada, et antud menetlus on väga pikaajaline protsess. Teave pankrotimenetluse kohta ei ole veel saadaval.

Reisijad, kes ostsid lennupiletid Taani turismiettevõtte vahendusel
Reisijad, kes ostsid Cimber Sterling lennule piletid Taanis registreeritud reisiagendi vahendusel, peaksid müüjale viivitamatult esitama kirjaliku kaebuse. Kaebuses võib avaldada soovi makstud raha tagastamiseks, sest ostetud teenust ei pakutud. Samuti võib kaebuses avaldada soovi tühistatud lennu asendamiseks samaväärse lennuga.
Juhul kui Taani reisibüroo keeldub kaebust lahendamast, on võimalik abi saamiseks pöörduda Taani Tarbijakaebuste Ameti poole - Danish Consumer Complaints Board.

Reisijad kes ostsid pileti reisiettevõtjalt, kes tegutseb väljaspool Taanit
Reisijad, kes ostsid pileti näiteks Eesti reisibüroo vahendusel, peavad pöörduma omapoolse kaebusega piletid müünud ettevõtte poole. Reisiettevõtja võimalused piletite eest makstud raha tagastada sõltuvad eelkõige sellest, kas piletite eest makstud summa on pankrotistunud lennuvedajale üle kantud või ei. Kui piletite eest tasutud summa on edasi makstud lennuvedajale, ei ole reisiettevõtjal võimalik makstud summasid tarbijale tagastada.

Juhul kui piletite eest maksti krediitkaardiga, on soovitav pöörduda koheselt kaardi väljastanud panga poole, et täpsustada millised on nendepoolsed võimalused raha tagasisaamisel aidata.

Arvestades, et ka Eesti vedaja Estonian Air müüs pileteid Cimber Sterlingi lendudele, tuleks reisijatel, kes on pileti ostnud Estonian Airi vahendusel, pöörduda Estonian Airi poole, et selgitada välja, kas ja kuidas saab pileteid ümber broneerida või tagastada.

Reisijad, kellel oli tagasisõidupilet Cimber Sterling lennule ning ei pääse koju
Reisijad, kes pileti ostmisel sõlmisid spetsiaalse pankrotikindlustuse, peaksid olukorras, kus nad ei pääse lennu tühistamise tõttu koju, võtma täiendava teabe saamiseks Taani vastava ametiasutusega - Danish Travel Guarantee Fund, kellel on volitused selliste reisijate abistamiseks koju sõitmisel.

Otse lennuvedajalt piletid ostnud reisijad, peavad koju naasmiseks üle vaatama oma reisikindlustuse tingimused (kindlustuslepingu olemasolul) ning võtma ühendust kindlustusandjaga, et selgitada välja, kuidas tuleks käituda. Kindlustuse puudumisel peavad reisijad ise oma vahenditega korraldama kojusõidu ning hiljem on neil võimalus omapoolse kahjunõudega pöörduda vaid pankrotipessa.

Arvestades, et tänase päeva seisuga ei ole pankrotti veel ametlikult välja kuulutatud, ei saa hetkel täpsemaid juhised pankrotipessa avalduse kirjutamise osas anda.