Tarbijakaitseamet: ära reageeri Megalaenud.ee pakkumistele!

Tarbijakaitseametini on jõudnud informatsioon, et Leedu ettevõte Tvitera edastab taaskord mobiiltelefonidele sõnumeid, kus kutsutakse kodulehe megalaenud.ee kaudu laenu võtma.

Amet soovitab reklaamile mitte reageerida. Tarbijakaitseametisse ja EL tarbija nõustamiskeskusesse pöördunud tarbijate kogemusel võib laenusoovija ilma jääda nii registreerimistasust kui ka loodetud laenust.

Ettevõtte veebilehel avaldatud teabe kohaselt tuleb lehel laenutaotluse esitamisel taotlus kinnitada ning selle eest tasuda. Alles pärast seda lubab laenuandja esitada pakkumise. Tarbijakaitseametisse pöördunud tarbijate kogemuse põhjal ei ole tegelikult võimalik nimetatud veebilehe kaudu laenu saada, kuna ettevõtja ei esita pakkumist ega vasta ka hilisematele tarbijate pöördumistele. Seniste pöördumiste põhjal on laenusoovijad jäänud ilma makstud registreerimistasust ja ka loodetud laenust. Kõikide kaebustega on võimalik pöörduda politsei- ja piirivalveametisse. Inimesed, kes on juba pöördunud tarbijakaitseametisse, ei pea uut avaldust tegema.

Sõnumeid (reklaami) saadetakse ka inimestele, kes ei oma varasemalt mingit puutumust mainitud veebilehe ega ettevõttega.

Reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada tarbijakrediidilepinguid, peab olema vastutustundlik ning tasakaalustatud. Reklaam ei tohi jätta muljet nagu oleks tarbijakrediidi võtmine riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele. Leedu ettevõtte Tvitera reklaam võib mainitud sättega vastuollu minna, kuna reklaamis on viidatud parimale viisile võlgadest vabanemiseks.

Finantsteenuse pakkujad on kohustatud esitama reklaamides kohustusliku teabe, mida ei ole tarbijal võimalik saada megalaenud.ee lehelt ega saadud sõnumist. Samuti ei ole teada kuidas tuvastatakse laenutaotleja isik.

Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest. Seetõttu palub amet tarbijatel enne teenuse kasutama asumist olla äärmiselt tähelepanelik ning kahtluste korral mitte kergekäeliselt tehingusse astuda.