Tarbijakaitseamet lahendab ka teisest riigist sooritatud ostudega seotud tarbijakaebusi

06.05.2013

Seoses reisihooaja algamisega kasvab tõenäoliselt ka teistest riikidest sooritatud ostude arv. Tuletame tarbijatele meelde, et lisaks siseriiklike kaebuste lahendamisele pakub amet ka piiriüleste tarbijakaebuste lahendamist. Tarbijakaitseameti koosseisus tegutseb EL tarbija nõustamiskeskus, mis on spetsialiseerunud piiriüleste kaebuste lahendamisele, mis puudutavad oste teistest Euroopa liikmesriikidest.

Tarbijakaitseameti EL tarbija nõustamiskeskus kutsub tarbijaid üles suve- ja puhkusekuudel aktiivselt kasutama Euroopa Liidu siseturul pakutavaid kaupu ja teenuseid, kuid samas tutvuma ka enda õigustega piiriüleste ostude korral. Kuigi EL õigus tagab tarbijatele ühesuguse miinimumkaitse, hoolimata sellest, kus liikmesriigis oste sooritada, on oluline teada enda õigusi ning omada teavet, mida probleemide ja ebaõnnestunud ostude korral ette võtta ning kuhu pöörduda.

Tarbijate paremaks teavitamiseks piiriüleste ostude teemal on EL tarbija nõustamiskeskusel avatud spetsiaalne kodulehekülg www.ecc.ee. Kodulehekülg pakub muuhulgas teavet:

  • tarbija õigustest teistest riikidest kaupade ostmisel
  • reisija õigustest, sh õigustest lennu- ja laevareisijana
  • näpunäited autorenditeenuse kasutamiseks,
  • tarbija õigusest Interneti vahendusel sooritatud ostude korral ning näpunäiteid pettuste ära tundmiseks
  • ja palju muud

Täiendavalt pakub kodulehekülg www.ecc.ee võimalusi konkreetse kaebuse esitamiseks või nõu küsimiseks piiriüleste ostudega seotud teemadel.


Lisainfo:
Kristina Vaksmaa
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Tarbijakaitseamet
Kristina.vaksmaa@consumer.ee;
5101729

TAUSTAINFO: 

  • Tarbijakaitseameti koosseisus tegutsev EL tarbija nõustamiskeskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres’ Network ehk ECC-Net.
  • ECC-võrgustik ehk Euroopa tarbijakaitsekeskuste võrgustik omab keskuseid kõikides liikmesriikides, lisaks ka Norras ja Islandil. Võrgustiku keskused lahendavad tarbijaprobleeme, mis on seotud kaupade ja teenuste ostmisega teistest liikmesriikidest. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon ning Eestis tegutseb vastav keskus tarbijakaitseameti koosseisus. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.
  • 2012 aastal laekus ECC-võrgustiku keskustele kokku üle 72 000 piiriülese tarbijakaebuse. Eestis laekus EL tarbija nõustamiskeskusele ligikaudu 850 piiriüleste tehingutega seotud pöördumist.