Tarbijakaitseamet lisas Minunetworks OÜ musta nimekirja

Tarbijakaitseamet lisas oma kodulehel olevasse e-kauplejate musta nimekirja Minunetworks OÜ, kes pole tarninud tarbijatele ostetud kaupa ega tagastanud makstud raha.

Tarbijakaitseameti ja Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse poole on pöördunud mitu tarbijat, kes on tellinud Minunetworksilt kas nende kodulehe või erinevate kuulutuseportaalide kaudu nutitelefoni iPhone 6. Tarbijad on maksnud kogu ostuhinna ettemaksuna, kuid kahjuks ei ole saanud tellitud kaupa ega makstud raha tagasi.

Lisaks tarbijatele alusetute lubaduste andmisele on Minunetworks esitanud tarbijakaitseametile ja EL tarbija nõustamiskeskusele korduvalt valeteavet raha tagastamise kohta.  

Korrakaitseseadusest lähtudes on tarbijakaitseametil õigus teha toiminguid, millega teavitatakse avalikkust või isikut ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest. Laekunud pöördumistele tuginedes on ametil kahtlus, et Minunetworks ei pruugi täita tarbijate ees võetud kohustusi, mistõttu võivad tarbijad kannatada majanduslikku kahju.

Inimesed, kes on ettevõttele juba nõude esitanud, võivad esitada kohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Tegemist on lihtsustatud kirjaliku menetlusega, mis annab tarbijale võimaluse kiiremini ja väiksemate kuludega nõuda teiselt poolelt kohtu kaudu kohustuse täitmist. Kohtuotsuse alusel saab nõude edastada ka kohtutäiturile sissenõudmiseks.

Juhul kui tarbijad on kauba eest maksnud krediitkaardiga, on neil võimalus pöörduda raha tagastamise avaldusega ka panga poole.

Kuna Minunetworks pole seadusest tulenevateks tähtaegadeks oma kohustusi klientide ees täitnud, soovitame enne nimetatud ettevõtjalt kaupade ostmist kaaluda ka alternatiivseid võimalusi.

Lisamaterjalid: e-kauplejad, kes ei ole täitnud seadusest tulenevaid nõudeid.