Tarbijate edulood

Eesti tarbija versus Prantsusmaa e-pood: Eestis tarbija soovis tellida Prantsusmaa veebipoest kohvipatju. Vastavalt ettevõtte tellimustingimustes sätestatud piirangule toimetas kaupleja kaupu kohale vaid Prantsusmaa piires. Seetõttu tellis tarbija kauba Prantsusmaa postiaadressile. Tellimuse eest tasumisel tekkis tõrge ning tarbijat teavitati kaupleja keeldumisest makse vastu võtmisel, põhjusel, et tarbija IP-aadress ja krediitkaart on registreeritud Eestis. Kaupleja väidete kohaselt aktsepteeritakse vaid Prantsusmaa IP-aadressi ja krediitkaardi vahendusel teostatud makseid. Kuivõrd vastavalt teenuste direktiivile ei tohi teenuseosutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud teenuse juurdepääsu üldtingimused sisaldada diskrimineerivaid sätteid seoses teenuse kasutaja kodakondsuse või elukohaga, pöördus tarbija abi saamiseks ECC-keskuse poole. Menetluse tulemusel Prantsusmaa e-kaupleja võimaldas tarbijal antud tellimuse sooritada ning postitas tellitud tooted tarbijani. 

Eesti tarbijad versus Hollandi lennufirma: Viieliikmeline reisiseltskond soovis lennata Bangkok’st Tallinnasse, kui selgus, et Hollandi lennuvedaja lend ei välju. Bangkok’i lennujaamas asuvast vedaja infolauast ega ka lennujaama registreerimislauast ei osatud anda tühistatud lennu kohta mingit informatsiooni. Reisijatele ei pakutud asenduslennu võimalust, piletiraha tagastamist ega ka muid hüvesid, samuti ei selgitatud reisijatele nende õigusi. Kuivõrd reisijate viisad lõppesid samal päeval, olid nad sunnitud ostma asenduspiletid, valides selleks kõige soodsama marsruudi Bangkok-Helsingi, sealt edasi laevaga Tallinnasse. Asenduspiletite kogumaksumuseks kujunes 5390 eurot. Tarbijate pöördumine lennuvedaja poole, et tekkinud kulutused hüvitataks, ei andnud tulemusi, sest lennufirma keeldus igasuguse hüvitise maksmisest. ECC-keskuste menetluse tulemusel lennuvedaja aktsepteeris tarbijate nõuet ning hüvitas neile tekkinud kulud nõutud summas – 5390 euro ulatuses.

Hollandi tarbija versus Eesti autorendifirma: Hollandi tarbija rentis Tallinnas kolmeks päevaks auto. Mõned nädalad hiljem avastas tarbija, et tema krediitkaardilt on lisaks rendihinnale maha võetud 500 eurot selle eest, et sõidukiga on sõidetud mitteasfaltkattega teel. Samas ei ole sõidukil tuvastatud ühtegi puudust. Tarbija palvele 500 eurot tagastada, vastas rendifirma eitavalt. Tarbija pöördus EL tarbija nõustamiskeskuse poole, kes selgitas kauplejale antud tüüptingimuse vastuolu kehtiva seadusega ning menetluse tulemusel tagastati tarbijale 500 eurot.
 

Isikuandmete kaitse Esita infopäring Esita kaebus Kaebuse vorm lennureisijale