Teadmiseks seoses AS Top Toursi poolt ära jäetud reisidega!

EL tarbija nõustamiskeskus edastab teavet seoses AS Top Tours poolt ära jäetud reisidega:

Vastavalt Tarbijakaitseameti pressiteatele ootab amet  tarbijate avaldusi seoses AS Top Tours ärajäänud reisidega hiljemalt 11. juuniks 2010.

20.05.2010.a teatas reisikorraldaja Top Tours AS Tarbijakaitseametile, et lõpetab oma tegevuse seoses makseraskustesse sattumisega ning suutmatusega täita pakettreisilepingutest tulenevaid kohustusi.

Tarbijakaitseamet palub kõiki füüsilistest isikutest tarbijaid, kes on tasunud nimetatud reisiettevõtjale reiside eest, mis on ära jäänud või jäävad ära, esitada selle kohta avaldus alljärgnevalt:

Kui reis osteti otse Top Toursilt (vahendajaid /reisibüroosid kasutamata) - avaldus koos koopiatega nõuet tõendavatest dokumentidest (reisi leping/voucher ja maksekinnitus) esitada Tarbijakaitseametile aadressile Tallinn, Kiriku 4, 15071 või e-mailil info@tka.riik.ee hiljemalt 11. juuniks 2010. Avaldusele tuleb lisada ka oma pangakonto number. Tähtajaks esitamata nõuded ei kuulu rahuldamisele.

Kui reis osteti mõnest reisibüroost (mitte Top Toursist) vahendajate kaudu - avaldus koos koopiatega maksekinnitusest ja lepingutest esitada vahendajale, kes edastab oma kohustuse täitmist (st Top Tours’ile raha edastamist) tõendava dokumendiga koos n-ö. oma klientide kaebustega samuti 11. Juuniks 2010.

Samuti palub Tarbijakaitseamet nendel tarbijatel, kes sõlmisid reisikindlustuse ning mille reisikindlustuses tekkinud olukord on märgitud kindlustusjuhtumina, võtta ühendust kindlustusandjaga.

Täpsem teave Tarbijakaitseametist www.tka.riik.ee

Lisainfo:

Tarbijakaitseamet
Hanna Turetski
53 308076