Üle 72000 tarbija vajas abi seoses piiriülese ostuga!

Täna, 19. veebruaril avaldatakse ECC-võrgustiku 2012. aasta aastaaruanne, mis annab hea ülevaate möödunud aastal laekunud tarbija kaebustest ning Euroopa Liidu siseturul toimuvast. Möödunud aastal laekus võrgustiku keskustele üle Euroopa enam kui 72 000 piiriülest tarbija pöördumist. Kaebuste põhjal saab järeldada, et 60% kogu pöördumistest puudutas interneti teel sõlmitud tehinguid. Kolmandik tarbijakaebustest oli seotud transporditeenustega, millest 22% puudutas lennureisija õiguseid. Hea on tõdeda, et enam kui pooled kaebustest leidsid tarbija jaoks soovitud lahenduse.

Lisaks kaebuste statistikale sisaldab aruanne ka huvitavaid tarbija kaebustega seotud edulugusid üle Euroopa ning põnevat pildimaterjali toimunud üritustest.

Head lugemist - http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/report_ecc-net_2012_en.pdf