Veerand eestimaalastest sooritas viimase aasta jooksul ülepiirilisi oste!

Hiljutise Eurobaromeetri ehk maailma suurima Euroopa Liitu (EL) käsitleva seireuuringu tulemused näitasid, et ligi kolmandik ELi elanikest on huvitatud kaupade või teenuste ostmisest teistest ELi riikidest.

Uuringust nähtub, et 25 protsenti eestlastest on viimase aasta jooksul oste sooritanud ka teistest EL liikmestriikidest. Oste sooritatakse nii äri- kui puhkusereisidel viibides. Sageli mängib ülepiirilise ostu puhul rolli kauba või teenuse hind - hinnaerinevused võivad erinevates EL liikmesriikides olla suured, keskmiselt on kalleima ja odavaima riigi hinnavahe ühe kauba lõikes 30 protsenti.

Järjest suureneb ka Interneti-kaubanduse populaarsus, sh ka ostude sooritamine teises liikmesriigis registreeritud Interneti-kaubamajast. Samas seitse tarbijat kümnest eelistab sidevahendi abil ostmisele siiski tavapärast näost-näkku ostmist kaupluses.

Enamus küsitletutest möönab, et nad tunnevad ennast teises EL riigis sisseoste sooritades ebakindlamalt kui kodumaal. Antud hinnang põhineb pigem eelarvamusel kui kogemustel. Sellest võib järeldada, et tarbijad vajavad rohkem teavet enda õigustest Euroopa Liidus. Vastavalt uuringu tulemustele tunnevad ennast teistest riikidest oste sooritades kindlamalt need tarbijad, kes on enda õigustest paremini informeeritud.

51% vastanutest jäi piiriüleselt sooritatud ostuga rahule ning ei näinud põhjust ostetud kauba või teenuse kohta kaebuse esitamiseks. Samas selgub uuringust ka asjaolu, et sageli ei tea inimesed, et tarbijakaitsehüved, mida nad saavad oma kodumaal, tulenevad suuresti ELi seadusandlusest ning liidu ülejäänud 24 riigis kehtivad samasugused õigusaktid.

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda SIIT.