Volinik Siim Kallas avaldas ettepanekud lennureisija õiguste tugevdamiseks

Euroopa Komisjoni pressiteade
Brüssel, 13. märts 2013

Täna avalikustas Euroopa Komisjon ettepanekud, millega tõhustatakse lennureisija õigusi, täiendades reisijate õigust teabele, hoolitsusele ning teekonnamuutmisele seoses tõrgetega lennuliikluses. Lisaks on ettepanekuga parendatud ka kaebuste lahendamise võimalusi ning tõhustatud rakendusmeetmeid, millega tagatakse reisija õiguste kaitse igas liikmesriigis.

Määruse muudatusettepanekuga on täpsemalt reguleeritud paljud “hallid tsoonid”, mis hetkel kehtivas määruses esinevad. Taustamaterjalid on kättesaadavd siit MEMO/13/203.

Siim Kallas lausus: „On oluline, et reisijate õigused ei eksisteeriks vaid paberil. Me kõik peame nendele õigustele saama toetuda ka tegelikes olukordades, kus kõik ei kulge nii nagu peaks. Seetõttu oleme keskendunud reisija õigustele saada probleemses olukorras piisavalt teavet, hoolitust ning mõistlikku asendusteekonda. Eesmärgiks on toimetada reisijad nende soovitud lõppsihtkohta nii kiiresti kui võimalik, samas võimaldades lennuvedajatel lahendada olukordi mõistliku ajaga.“

Määruse 261/2004 muudatusettepanekud võib jagada nelja kategooriasse:
1. Kõrvaldada ebaselged ehk “hallid tsoonid”, mis käsitlevad nii erakorralisi asjaolusid, reisija õigust teabele, pikaajalisi hilinemisi, teekonna muutmist lennu hilinemisel või tühistamisel ning reisija õigusi jätkulendude korral.
2. Luua reisijatele uued, seni puudunud õigused, mis käitlevad lennuaegade muutmist, vigu reisijate nimedes, pagasiga seonduvad probleeme jms.
3. Tugevdada kaebuste lahendamist ning rikkumiste korral sanktsioonide rakendamist.
4. Vastutuse proportsionaalsus.

Täiendav teave Euroopa Komisjonis:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)
Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Muudatusettepanek on kättesaadav siit - http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/doc/com(2013)130-proposal-for-regulation_en.pdf